Ανακοίνωση -Ενημέρωση (Σχετικά με την πίστωση χρημάτων από ΟΠΑΔ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

                                                                Αθήνα, 07/10/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

     Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΠΑΔ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ενέκριναν και πίστωσαν χρήματα στους κωδικούς που αφορούν ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα εργαστήρια (φυσικά πρόσωπα) και παρακλινικές εξετάσεις για συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα (νομικά πρόσωπα).

     Ακολουθούν οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης από μέρους του ΟΠΑΔ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΟΠΑΔ (φυσικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΟΠΑΔ (νομικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (νομικά πρόσωπα)

  (μορφή pdf)


         Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                 Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook