Φ.Ε.Κ. 5132/Β'/16-11-2018

  Αθήνα, 22/11/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


        Κοινοποιούμε Υπουργική Απόφαση σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα και τις διαδικασίες χορήγησης των αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.


  Φ.Ε.Κ. 5132/Β’/16-11-2018

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook