15/11/2018 - Ανακοινώσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Αποστολή αρχείου εξετάσεων και ισχύς παραπεμπτικών)

  Αθήνα, 15/11/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τη δοθείσα παράταση στην αποστολή του αρχείου των εκτελεσμένων εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας, Αξονικής Τομογραφίας και Μαστογραφίας (ψηφιακής και ψηφιοποημένης), έως τις 07/12/2018.
     Επιπλέον, κοινοποιούμε ανακοίνωση του Οργανισμού σχετικά με τον χρόνο ισχύος των παραπεμπτικών που εκδόθηκαν πριν τις 31/10/2018 και αυτών που έχουν χρόνο έκδοσης μετά την 01η/11/2018.

  Δοθείσα παράταση για την υποβολή των αρχείων
  Χρόνος ισχύος παραπεμπτικών

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
         Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  23 December 2019

  Βρείτε μας στο Facebook