29/10/2018 - Αποστολή αρχείου με εκτελεσμένες εξετάσεις Αξονικών & Μαγνητικών τομογραφιών και Ψηφιακών Μαστογραφιών

  Αθήνα, 29/10/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία υποχρεούνται οι πάροχοι να αποστείλουν αρχείο με τις εκτελεσθείσες εξετάσεις αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, καθώς και ψηφιακής μαστογραφίας για την περίοδο 15-30 Μαρτίου 2018 σε ψηφιακή μορφή, στην Δ/νση Πληροφορικής του Οργανισμού μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                 Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
             Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook