19/09/2018 - Συνάντηση για την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων

  Αθήνα, 19/09/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που είχαμε με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημ. Τσακίρη για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν τα παλαιά ασφαλιστικά ταμεία πριν την ενσωμάτωσή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για την υπέρβαση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησής τους για μία ακόμη φορά,μας ενημέρωσε ότι λόγω του κωλύμματος έγκρισης της ενταλματοποίησης των οφειλών που ετέθη από την πλευρά των επιτρόπων (πάρεδροι) λόγω παρέλευσής της 5ετίας και ως εκ τούτου διαγραφής της οφειλής για όσους δεν είχαν φροντίσει να προσφύγουν δικαστικά για την ακύρωση της παραγραφής, θα φέρουν νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου, η οποία θα θεραπεύει αυτό το κώλυμα εκ μέρους των επιτρόπων και ως εκ τούτου θα προχωρήσουν οι πληρωμές όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών με γοργό ρυθμό.
     Επιπλέον συμφωνήσαμε να εξεταστεί και να συμπεριληφθεί στην ίδια νομοθετική ρύθμιση η άρση της απαίτησης που εκδηλώνεται από πλευράς ΤΣΑΥ για επιβολή πρόστιμων και προσαυξήσεων στις οφειλές των παρόχων προς το εν λόγω ταμείο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί που έχουν γίνει με τις οφειλές του ταμείου προς τους παρόχους, απαίτηση η οποία είναι και άδικη και καταχρηστική.
     Τέλος, του ζητήσαμε να παρέμβει δραστικά στην πρωτοφανή και αδικαιολόγητη απαίτηση των υπαλλήλων του ΤΣΑΥ για προσκόμιση στοιχείων από τους ίδιους τους παρόχους όταν προκύπτει κάποια παλαιά οφειλή, ώστε να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής που έχουν οι πάροχοι προς το εν λόγω ταμείο, για να μπορέσουν να τους εκδώσουν στη συνέχεια ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής, αίτημα που έγινε και αυτό αποδεκτό.


               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook