12/09/2018 - Προσκόμιση πιστωτικών τιμολογίων για claw back

  Αθήνα, 12/09/2018

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
      Κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την προσκόμιση των πιστωτικών τιμολογίων που αφορούν τα ποσά του claw back.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
               Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
        Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
       Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook