16/03/2018 - Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

  Αθήνα, 16/03/2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, σήμερα Παρασκευή 16/03/2018, συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Δ.Σ. με μοναδικό θέμα συζήτησης την συγκρότησή του σε σώμα.
     Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και προτάσεις των συμβούλων, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής :
    Πρόεδρος           : Γεώργιος Βουγιούκας
    Γεν. Γραμματέας : Ιωάννης Καραμηνάς
    Α’ Αντιπρόεδρος : Ευάγγελος Κατσίκης
    Β’ Αντιπρόεδρος : Νικόλαος Αφθονίδης
    Ταμίας               : Αντώνιος Γαλής
    Ειδ. Γραμματέας : Ιωάννης Μάκκας
    Μέλη                 : Δημήτριος Γκανάκης
                                Μελανθία Καναβάκη
                                Δήμητρα Πυργαντή
     Αναπληρωματικό μέλος του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με την σειρά εκλογής του είναι ο κ. Μανούσος Παναγιώτης.

  Εκ της γραμματείας

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook