12/10/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 12/10/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε τα Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Η ανάκαμψη της ζήτησης να δώσει ώθηση στην βιομηχανική παραγωγή!

      Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook