06/07/2017 - Πληρωμή μηνός Φεβρουαρίου 2017

  Αθήνα, 06/07/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μας ανακοίνωσαν ότι έχει δοθεί εντολή στις Περιφερειακές Δ/νσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του Οργανισμού να προχωρήσουν σε οριστικοποίηση των απαιτήσεων μας μηνός Φεβρουαρίου 2017.
     Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίσετε φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες στις ΠΕ.ΔΙ. που ανήκετε, για να συνεχίσει η διαδικασία της εξόφλησής σας για το συγκεκριμένο μήνα.  

   

         Ο  Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook