ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ


  Αθήνα 1/04/2011


  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

   

  «Ο Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδας»

   

  Η καταγραφή όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, κυρίως εκείνων του δημοσίου, αλλά και των ιδιωτικών φορέων, θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια, διότι αυτό βοηθά την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αφενός μεν να γνωρίζει τις δυνατότητες που έχει για το επίπεδο και την κατανομή των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει στους πολίτες, αφετέρου να μεθοδεύει βάσει των αναγκών του συστήματος, τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων αυτών υπηρεσιών, και ως προς την ποιότητα αλλά και ως προς την ορθολογικότερη αναδιάταξή τους.

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο (το κράτος), συμβάλλει στην προστασία της υγείας των πολιτών, η οποία εξασφαλίζεται πρωτίστως με την πρόληψη και δευτερευόντως με τη θεραπεία.

  Όμως το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Χρειάζεται συμπληρωματικά τη δράση και του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, στον οποίο θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ισότιμα, σε σχέση με τον δημόσιο τομέα, για να υπάρχει έτσι το κίνητρο του υγιούς ανταγωνισμού, το οποίο θα οδηγήσει νομοτελειακά σε παροχές υπηρεσιών υγείας υψηλότερου επιπέδου.

  Το μοντέλο των Σ.Δ.Ι.Τ., των συμπράξεων δηλαδή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φαίνεται να είναι η καλύτερη και ωφελιμότερη λύση και στο χώρο της υγείας, γιατί κεντρίζει την προσπάθεια για βελτίωση της θέσης του καθενός σε κάθε επίπεδο, απελευθερώνοντας δυνάμεις όπως η εργατικότητα, η ευσυνειδησία, η υπευθυνότητα, η φιλομάθεια, η παραγωγικότητα και πολλές άλλες ικανότητες, που μπορούν να αναπτύξουν οι επαγγελματίες της υγείας, με τελικά ωφελημένο τον χρήστη υπηρεσιών υγείας.

  Το κράτος λοιπόν, πρέπει να βάλει τους κανόνες λειτουργίας των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, είτε αυτές είναι δημόσιες είτε ιδιωτικές και να θέσει τους ίδιους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, με μοναδικό του μέλημα, την αυστηρή και πιστή εφαρμογή αυτών των κανόνων, έτσι ώστε όλοι με ισονομία και ισοπολιτεία, να ανταγωνίζονται σε υγιείς βάσεις, ανάλογα με τις ικανότητες τους, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και στην πράξη, την ελεύθερη επιλογή ιατρού και διαγνωστικού εργαστηρίου από τον πολίτη, που θα οδηγήσει αναγκαστικά και αναπόφευκτα, στη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο.

  Ο κυριότερος όμως παράγοντας που θα δράσει καταλυτικά στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, είναι η αξιοκρατία, δηλαδή η προώθηση, προαγωγή και επικράτηση των αξιοτέρων, δηλαδή αυτών που έχουν τις περισσότερες ικανότητες, κατέχουν την υψηλότερη γνώση και καταβάλουν συνεχείς και άοκνες προσπάθειες για να τη βελτιώσουν και να την αναπτύξουν.

  Θα πρέπει λοιπόν να καθιερώσουμε ένα δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα συνεχούς αξιολόγησης όλων όσων δραστηριοποιούνται στη υγεία, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, για να εξασφαλίσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού και του συναγωνισμού, καλύτερες και υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

  Για να διασφαλίσουμε τα παραπάνω, θα πρέπει και ο δημόσιος τομέας της υγείας να λειτουργήσει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα σε ισότιμη βάση και όχι μέσα από τα πλεονεκτήματα που του παρέχει η ασφάλεια της μονιμότητας, η απουσία σοβαρής αξιολόγησης και η ανυπαρξία οιονδήποτε κινδύνου.

   

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: α) ισονομία και ισοπολιτεία μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, β) ελεύθερη επιλογή ιατρού και φορέα ποροχών υπηρεσιών υγείας και γ) ποιοτικός έλεγχος και περιοδική αξιολόγηση όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

   

   

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ

  Ιατρός Ακτινολόγος

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.

  BANNER PRIVACY

  banner healthreport

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook