02 09 2023 Ζητείται Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

  Ο Ιατρικός Όμιλος ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ αναζητεί για συνεργασία: Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη.

  Η εταιρία προσφέρει:

  • Ανταγωνιστική Αμοιβή,
  • Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας,
  • Συνεργατικό περιβάλλον,
  • Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας,
  • Κορυφαία τεχνολογική υποστήριξη,
  • Άριστη γραμματειακή υποστήριξη.

  Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

  1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
  2. Τίτλο ειδικότητας,
  3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
  4. Αγάπη για τον ασθενή,
  5. Ιατρική Δεοντολογία,
  6. Ευσυνειδησία,
  7. Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε Τμήματα Υπερηχογραφημάτων, Αξονικού Τομογράφου, Ακτινογραφιών, Μαστογραφίας, ΜΟΠ.

  Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923

  Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : hr@neadiagnosis.gr

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30)210-6983923