Μέλη Δ.Σ.

  Πρόεδρος:                                     Καραμηνάς Ιωάννης
  Γεν. Γραμματέας:                          Μάκκας Ιωάννης
  Αντιπρόεδρος Α':                          Κατσίκης Ευάγγελος
  Αντιπρόεδρος Β':                          Πανταζής Νικόλαος
  Ταμίας :                                          Γαλής Αντώνιος
  Ειδικός  Γραμματέας:                   Πυργαντή Δήμητρα
                                      
  Μέλος:                                           Κουτσοδόντης Ανδρέας
  Μέλος:                                           Πετμεζάκης Νικόλαος
  Μέλος:                                           Σεργεντάνης Αθανασιος