10/05/2023 - Ζητείται Ιατρός Ακτινολόγος για διαγνώσεις μέσω τηλεΪατρικής

    Η εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ αναζητεί για συνεργασία Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη για τηλεϊατρική (διαγνώσεις Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας).
    Τηλ.επικοινωνίας: 2521022423 και 6973358223    κ. Κουρσακλή Σταύρο