03/03/2023 - Ζητείται Γενικός Ιατρός στην Παλλήνη

    Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων ζητάει συνεργασία με Γενικό Ιατρό που θα πραγματοποιεί εγχύσεις σκιαγραφικών φαρμάκων στην μονάδα της Παλλήνης.
    Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε στο : hr@neadiagnosis.gr