18/10/2022 - Ζητείται Νευρολόγος

  ZHTEITAI ΙΑΤΡΟΣ NΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

  To ιδιωτικό πολυϊατρείο “ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” Α.Ε.στους ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ αναζητά συνεργασία με ιατρό Νευρολόγο με ειδίκευση στο ηλεκτρομυογράφημα.
  Παροχές :
  * Πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας
  * Ανθρωπιστικού χαρακτήρα
  * Σύγχρονος εξοπλισμός
  * Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας
  * Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  * Άριστη γραμματειακή υποστήριξη
  * Τεχνογνωσία 30 ετών
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail : idpolag@gmail.com.
  Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 210-2693604-6 με αναφορά στην αγγελία για την Διεύθυνση Προσωπικού