07/04/2022 - Ζητείται Ιατρός Ακτινολόγος

    Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων  Νεα Διάγνωση αναζητά μόνιμη συνεργασία με Ιατρό  Ακτινολόγο .
    Ανταγωνιστική Αμοιβή, συνεργατικό περιβάλλον , σύγχρονο περιβάλλον.
    Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : vpapoutsopoulos@neadiagnosis.gr
    Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6932 376603 (κος Παπουτσόπουλος)