16/09/2021 - Ζητείται Ιατρός Ακτινολόγος

    O Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων «Νέα Διάγνωση» αναζητά συνεργασία με Ιατρό Ακτινολόγο
    Ανταγωνιστική Αμοιβή, Συνεργατικό -Σύγχρονο περιβάλλον .

    Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : vpapoutsopoulos@neadiagnosis.gr
    Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6932 376603 (κος Παπουτσόπουλος)