10/09/2021 - Ζητούνται Ιατροί

  ZHTEITAI ΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

  To ιδιωτικό πολυϊατρείο “ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” στους ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξής του (δημιουργία υποκαταστήματος) αναζητά συνεργασία με :Ιατρό Γαστρεντερολόγο,

  Ιατρό Πνευμονολόγο,

  Ιατρό Δερματολόγο,

  Ιατρό Καρδιολόγο και

  Ιατρό Ακτινολόγο (Υπερήχους σώματος, Τρίπλεξ, Αξονικός).


  Παροχές :
  * Πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας
  * Ανθρωπιστικού χαρακτήρα
  * Σύγχρονος εξοπλισμός
  * Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας
  * Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  * Άριστη γραμματειακή υποστήριξη
  * Τεχνογνωσία 25 ετών
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail : idpolag@gmail.com.
  Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 210-2693604-6 με αναφορά στην αγγελία για την Διεύθυνση Προσωπικού