28/06/2021 - Ζητείται Ιατρός Ακτινοόγος από διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα

    O Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων  «Νέα Διάγνωση» αναζητά συνεργασία με Ιατρό  Ακτινολόγο
    Ανταγωνιστική Αμοιβή, Συνεργατικό -Σύγχρονο περιβάλλον .

    Αποστολή βιογραφικών στο e- mail : vpapoutsopoulos@neadiagnosis.gr
    Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6932 376603 (κος Παπουτσόπουλος)