15/2/2021 - Ζητείται Ακτινολόγος ιατρός ως επιστημονικά υπεύθυνος στη Δράμα

    Η εταιρεία  «ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»  ζητά για άμεση πρόσληψη Ιατρό Ακτινολόγο ως επιστημονικά υπεύθυνο. Συνθήκες εργασίας άριστες!
    Για λεπτομέρειες παρακαλώ  επικοινωνήστε με τον κ. Παππά στο τηλέφωνο 2521022423 από 9:00-14:00 μ.μ.