04/09/2017 - Ημερίδα "Σύγχρονες εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας"

  Αθήνα, 04/09/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ημερίδας «Σύγχρονες Εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 21 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ, και διοργανώνεται από το Τμήμα Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας ΥΓΕΙΑ, σας κοινοποιούμε την αφίσα της εκδήλωσης με σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της ημερίδας αυτής, προς ενημέρωσή σας.


        Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  31/08/2017 - Ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές Απριλίου και τα σημειώματα των συμψηφισμών

  Αθήνα, 31/08/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το γραφείο Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσαν ότι οι εκκαθαρίσεις των υποβολών μηνός Απριλίου που αφορούν τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια έχουν φτάσει το 65% περίπου, προχωρούν οι οριστικοποιήσεις και κάποιες από αυτές έχουν ήδη ενταλματοποιηθεί.
      Ως εκ τούτου θα πρέπει να απευθύνεστε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΠΕ.ΔΙ.) που ανήκετε για να προσκομίσετε φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία για την εξόφληση του συγκεκριμένου μήνα.
     Αμέσως μετά την παρέλευση του πρώτου δεκαημέρου μηνός Σεπτεμβρίου, οι ΠΕ.ΔΙ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα ξεκινήσουν τις εκκαθαρίσεις του μηνός Μαΐου, έτσι ώστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές των παρόχων και του συγκεκριμένου μήνα.
      Αναφορικά με τους συμψηφισμούς των παλαιών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το claw back και rebate που οφείλουν οι πάροχοι, η διαδικασία αυτή δεν καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Αυγούστου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί και θα ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά ανά κατηγορία παρόχων, αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα με τις ιδιωτικές κλινικές και θα συνεχίσει με τους υπόλοιπους παρόχους.

   

      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  31/08/2017 - Υποβολή μηνός Αυγούστου 2017

  Αθήνα, 31/08/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το γραφείο Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσαν ότι από αύριο 1η/09/2017 έως και την 10η/09/2017 δεν θα λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα e-ΔΑΠΥ για τις υποβολές των απαιτήσεων μας μηνός Αυγούστου, λόγω αναβάθμισης του συστήματος.
      Ως εκ τούτου η αποστολή των υποβολών του Αυγούστου θα ξεκινήσει μετά από αυτήν την ημερομηνία.


        Ο  Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  19/08/2017 - Ανακοίνωση μετά από συνάντηση με Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 19/08/2017

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο, έγινε συνάντηση στα γραφεία του Οργανισμού όλων των φορέων που εκπροσωπούν μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, με θέμα συζήτησης τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης της διαδικασίας συμψηφισμού των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους της περιόδου 2012-2015, με τις οφειλές των παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λόγω της επιβολής αφενός μεν της αυτόματης περικοπής υπέρβασης δαπανών (claw back) και αφετέρου των κλιμακωτών εκπτώσεων (rebate) της περιόδου 2013-2015.
     Οι πάροχοι ενημερώθηκαν ότι λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Οργανισμός, ο συμψηφισμός πρέπει να έχει κλείσει μέχρι το τέλος τρέχοντος μηνός Αυγούστου και ότι τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι πάροχοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., περίπου 245 εκατ. ευρώ για τις μονάδες υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (Διαγν. Κέντρα, Εργαστήρια και διαγνωστικά εργαστήρια ιδιωτικών Κλινικών), να δοθούν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και σε χρονικό ορίζοντα το τέλος του έτους 2018.
     Συζητήθηκε επίσης ο καλύτερος τρόπος συλλογής των εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το περιορισμένο προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κυρίως στις Περιφεριακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) των μεγάλων αστικών κέντρων  (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις τρέχουσες υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού (έλεγχος των απαιτήσεων των παρόχων του τρέχοντος έτους, ενστάσεις παρόχων και άλλες υποχρεώσεις της καθημερινότητας) και ακούστηκαν διάφορες προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα, ενώ προτάθηκε ακόμη από τους εκπροσώπους των φορέων να συμπεριληφθεί στις δόσεις των οφειλομένων από τους παρόχους χρημάτων  και το ποσό που αφορά το claw back του Β’ εξαμήνου έτους 2016, έτσι ώστε να πληρωθούν όλοι οι μήνες του τρέχοντος έτους έστω και με τη μείωση λόγω της αντίστοιχης δόσης που θα παρακρατείται.
     Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την υποχρέωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να διερευνήσει την καταλληλότερη, ευκολότερη και ασφαλέστερη λύση για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής και να μας την κοινοποιήσει μέσω ανακοίνωσης του εντός της προσεχούς εβδομάδος και όσο γίνεται νωρίτερα, για να μπορέσουν οι πάροχοι να ανταποκριθούν στη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων, δεδομένου ότι διανύουμε τον κατεξοχήν μήνα διακοπών ολόκληρου του έτους.
     Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα ποσά από εκτελεσμένες διαγνωστικές εξετάσεις που πρέπει να επιστρέψουν οι πάροχοι λόγω του claw back και rebate ανέρχονται για το έτος 2013 σε 21 εκατ. ευρώ περίπου, για το έτος 2014 σε 112 εκατ. ευρώ περίπου και για το 2015 σε 110 εκατ. ευρώ περίπου, ποσά που ζητήσαμε να κοινοποιηθούν αναλυτικά μέσω e-ΔΑΠΥ αυτά που αφορούν τον κάθε πάροχο ξεχωριστά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και συμφωνίας των ποσών αυτών με τα λογιστήρια μας. Θυμίζουμε ότι το έτος 2013 οι ιδιωτικές κλινικές είχαν ξεχωριστό όριο προϋπολογισμού από τα Διαγν. Κέντρα και Εργαστήρια, ενώ για τα έτη 2014 και 2015 μπήκαν όλοι οι πάροχοι του ΚΑΕ 0671.01 που παρέχουν διαγνωστικές εξετάσεις σ΄ένα  ενιαίο όριο προϋπολογισμού.
     Με την ευκαιρία αυτής της ανακοίνωσης σας ενημερώνουμε ότι, η ενταλματοποίηση και η πληρωμή των απαιτήσεων μας μηνός Μαρτίου τρέχοντος έτους συνεχίζεται κανονικά και θα ολοκληρωθεί για όλους τους παρόχους Π.Φ.Υ. μέχρι το τέλος τρέχοντος μηνός, ενώ παράλληλα και σύμφωνα με παλαιότερη δέσμευση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα ξεκινήσει η εκκαθάριση μηνός Απριλίου και στην συνέχεια αυτή του μηνός Μάιου, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του προσεχούς Σεπτεμβρίου να έχουν εξοφληθεί και οι δύο αυτοί μήνες.

   

      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  14/08/2017 - Ν.4486 για τη μεταρρύθμιση στην Π.Φ.Υ.

  Αθήνα,14/08/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 115/A’/07-08-2017 (Ν. 4486) με το οποίο διαμορφώνεται το πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Π.Φ.Υ. καθώς και το πλαίσιο συμψηφισμού του rebate και του claw back των προηγούμενων ετών (άρθρο 97, παρ. 1.δ) , προς ενημέρωση σας.
                             


       Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Page 7 of 240

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook