26/10/2017 - Εβδομαδίαιο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 26/10/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Η Ελλάδα ανακάμπτει, χωρίς όμως τις δεξιότητες για εξωστρεφή ανάπτυξη!

        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  24/10/2017 - Ανοιχτή Επιστολή

  Αθήνα, 24/10/2017

  Προς
  Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  κ. Σωτ. Μπερσίμη

   

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Αξιότιμε Πρόεδρε,

  Μετά την πρόσφατη κοινοποίηση του συμψηφισμού των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους Π.Φ.Υ. των ετών 2012-2015 και των απαιτήσεων rebate και claw back για τη χρονική περίοδο 2013-2015, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :
  1)    Το σύνολο των παρόχων του κλάδου μας, οφείλει να επιστρέψει τεράστια ποσά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  2)    Το ύψος της απομείωσης της ρευστότητας των μελών μας για τις επόμενες 18 πληρωμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εάν παραμείνουν τόσες οι δόσεις των ποσών επιστροφής, ανέρχεται στο ύψος του 30%-48% επί των απαιτήσεων μας, αν κανείς συνυπολογίσει ότι συγχρόνως θα αφαιρούνται και οι δόσεις του claw back του 2017 και ενδεχομένως και του 2018, τα οποία θα τρέχουν σε ποσοστό 10% περίπου.
  3)    Εξαιτίας όλων των ανωτέρω, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας θα οδηγηθεί σε διακοπή των εργασιών τους λόγω μειωμένης ρευστότητας.
      Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε :
         α) Στον συμψηφισμό να συνυπολογισθούν και τα ληξιπρόθεσμα α’ γενιάς της περιόδου 2009-2011. Εκτιμάται ότι οι επιστροφές ανέρχονται στα 200 εκατ. ευρώ και τα ληξιπρόθεσμα α’ γενιάς στα 150 εκατ. ευρώ, οπότε η διαφορά οφειλής των παρόχων πέφτει στα 50 εκατ. ευρώ.
         β) Ο αριθμός των δόσεων των οφειλομένων, να ανέλθει στις 120 δόσεις, ούτως ώστε η απομείωση της μηνιαίας μας ρευστότητας να είναι διαχειρίσιμη.
         γ) Εναλλακτικά προτείνουμε ότι για μηνιαίες απαιτήσεις ανά κωδικό υποβολής, η απομείωση να είναι κλιμακούμενη βάσει του κατωτέρω πίνακα :
      
  Μηνιαία απαίτηση μετά rebate ανά κωδικό    % ποσοστό απομείωσης
          ≤50.000 ευρώ                                                             5%
           50.001-100.000 ευρώ                                              7,5%
          100.001-200.000 ευρώ                                             10%
                      ˃200.001 ευρώ                                              15%

  4)    Επιπλέον, πιστεύουμε ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου η προσφυγή στη δικαιοσύνη και γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι στην υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στη ρύθμιση περί υπαγωγής σε συμψηφισμό οφειλών, πρέπει να απαλειφθεί ο όρος της παραίτησης από κάθε ένδικο μέσο, έτσι ώστε ο κάθε πάροχος που πιστεύει ότι βλάπτεται από την εφαρμογή του άδικου μέτρου της αυτόματης επιστροφής υπέρβασης δαπανών (claw back), να μπορεί να τη διεκδικήσει.


     
        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  23/10/2017 - Σχετικά με τους συμψηφισμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 23/10/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


        Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσαν ότι θα δοθεί παράταση μέχρι το τέλος της εβδομάδας (Παρασκευή 27/10/2017), για να δοθεί περισσότερος χρόνος να ελεγχθούν οι όποιες διαφορές έχουν προκύψει μεταξύ των στοιχείων που μας έχει αποστείλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των στοιχείων που κρατάμε στα λογιστήρια μας.
     Ως εκ τούτου έχετε περισσότερο χρόνο να διερευνήσετε εάν έχουν υπολογιστεί σωστά οι συμψηφισμοί και όσοι δεν έχετε ήδη αντλήσει ακόμα τα δεδομένα από το ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού, προχωρήστε σε αυτή τη διαδικασία, ακολουθώντας τις οδηγίες που σας έχουμε ανεβάσει στη προηγούμενη ανακοίνωση μας γι’ αυτό το θέμα.  


   Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  19/10/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 19/10/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Nα ενισχυθεί η βιομηχανία στην ελληνική Περιφέρεια!
      Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  19/10/2017 - Συμψηφισμός Οφειλών από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 19/10/2017

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Όπως σας έχουμε ενημερώσει με παλαιότερη ανακοίνωσή μας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπό την νέα του Διοίκηση, συνεπής στις υποσχέσεις του και στις συμφωνίες που κάνει μαζί μας, ανέβασε χθες στο e-ΔΑΠΥ μέσω του οποίου επικοινωνεί με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής  (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) και με τις οποίες συνεργάζεται, δύο λίστες οι οποίες περιλαμβάνουν η μεν πρώτη τις απαιτήσεις που έχει η κάθε μονάδα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2012-2015 και η δεύτερη τις περικοπές που έχουν επιβληθεί στην ίδια μονάδα λόγω των άδικων μέτρων του claw back και  rebate, οι οποίες αφορούν τα έτη 2013-2015.
      Κατ αυτόν τον τρόπο επέρχεται συμψηφισμός των μεταξύ μας υποχρεώσεων, τακτοποιούνται οι παλιές οικονομικές εκκρεμότητες με τον Οργανισμό και ρυθμίζονται τα χρέη μας (γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα είμαστε χρεωστικοί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σε 18 ισόποσες καταβολές (δόσεις), οι οποίες θα αφαιρούνται από τα ποσά των τρεχουσών καταβολών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους, καταβολές που σύμφωνα με τη στόχευση του Προέδρου του Οργανισμού (που από ό,τι φαίνεται επιτυγχάνεται), θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα, μετά το περιθώριο των 90 ημερών από το 20ήμερο της αποστολής των απαιτήσεων μας του προηγούμενου μήνα, όπως προστάζει ο κανονισμός της Ε.Ε. και ο οποίος έχει γίνει νόμος του Ελληνικού κράτους.
      Σ' αυτό το σημείο ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Προεδρείο του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., έχει ζητήσει επιτακτικά από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων επιστροφής τουλάχιστον σε 36 δόσεις, επειδή τα ποσά επιστροφής που έχουν προκύψει από το claw back και rebate των προαναφερόμενων ετών είναι πάρα πολύ μεγάλα για όλες τις εργαστηριακές μονάδες, που στις περισσότερες εξ αυτών είναι απαγορευτικά για τη συνέχιση της λειτουργίας των, αφού οι υπολογισμοί των επιστροφών για τα έτη 2013-2015 γίνονταν με τις ισχύουσες τότε ονομαστικές τιμές των εξετάσεων, οι οποίες εκείνη την περίοδο ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες από τις σημερινές τιμές και που σε κάποιες, αρκετές, περιπτώσεις ξεπερνούσαν το 70%.
     Επιπλέον, είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου η προσφυγή στη δικαιοσύνη και για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι στην υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στη ρύθμιση περί υπαγωγής σε συμψηφισμό οφειλών, πρέπει να απαλειφθεί ο όρος της παραίτησης από κάθε ένδικο μέσο.
     Τα δύο αυτά θέματα : α) η αύξηση των δόσεων επιστροφής οφειλών από 18 σε τουλάχιστον 36 δόσεις και β) η διαγραφή της αξίωσης για παραίτηση των παρόχων από κάθε ένδικό μέσο στην υπεύθυνη δήλωση, αποτελούν δύο σημαντικά για τα μέλη μας ζητήματα τα οποία πρέπει, πάντα σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέσα στο άριστο κλίμα που μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει, να επιλυθούν άμεσα και με τρόπο που να διασφαλίζει την όποια συμφωνία επιτευχθεί.
      Μέχρι τότε τα μέλη μας θα πρέπει να κατεβάσουν από τα ηλεκτρονικά τους συστήματα τις λίστες με τα οικονομικά στοιχεία που προαναφέραμε, να τα διασταυρώσουν με τα οικονομικά στοιχεία που κρατούν τα λογιστήρια τους και εάν διαφωνούν σε κάποιο σημείο θα πρέπει μέχρι και την προσεχή Τρίτη 24/10/2017, να απευθυνθούν στην ΠΕ.ΔΙ. που ανήκουν, για να συμφωνήσουν την όποια διαφορά υπάρχει.
     Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να κάνετε στο ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ για να ανεύρετε όλα τα οικονομικά στοιχεία που σας αφορούν, να τα διασταυρώσετε με τα στοιχεία των λογιστηρίων σας και να αναζητήσετε τυχόν διαφορές από τις ΠΕ.ΔΙ. στις οποίες ανήκετε.

  ΟΔΗΓΙΕΣ


     Στο e-ΔΑΠΥ (www.eopyy.gov.gr ->Εφαρμογές-> e-ΔΑΠΥ Ανοιχτής Περίθαλψης) , στο νέο πεδίο που δημιουργήθηκε «Συμψ. Οφειλών 12-15» (στην αριστερή στήλη πιο κάτω από τις ενέργειες) εμφανίστηκε συνημμένο με όνομα «Κατάσταση οφειλών 12-15» όπου οι πάροχοι μπορούν να δουν το υπολειπόμενο ποσό που μπορεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να συμψηφίσει από τις δαπάνες που έχετε υποβάλλει και δεν έχουν ήδη συμψηφιστεί. Αυτό το ποσό εμφανίζεται κάτω δεξιά στην καρτέλα σας, στο κελί ΣΥΝ. ΥΠΟΛ. ΟΦΕΙΛΗΣ.
      Επιπλέον, στην Ενημέρωση Συναλλασσομένων (www.eopyy.gov.gr ->Εφαρμογές-> Ενημέρωση Συναλλασσομένων) έχει κοινοποιηθεί η «Καρτέλα οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσών επιστροφής (rebate) 2013-2015».
    Θα πρέπει να αθροίσετε τα ποσά που εμφανίζονται στη στήλη «ΥΠΟΛΟΙΠΟ» (τελευταία στήλη δεξιά) στην «Καρτέλα οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσών επιστροφής (rebate) 2013-2015» και μετά, το συνολικό ποσό που θα προκύψει από αυτό το άθροισμα, να το αφαιρέσετε από το ποσό που σας έχει κοινοποιηθεί ως «Συν. Υπολ. Οφειλής» στο «Συμψ. Οφειλών». Έτσι θα βρείτε το ποσό που προκύπτει ότι οφείλετε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
     Τέλος, έχουν κοινοποιηθεί οδηγίες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα προσωπικά μηνύματα των παρόχων στο e-ΔΑΠΥ (www.eopyy.gov.gr ->Εφαρμογές-> e-ΔΑΠΥ Ανοιχτής Περίθαλψης).

   

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Page 7 of 247

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook