01/06/2017 - Υπενθύμιση για τη Γενική Συνέλευση

   Αθήνα, 01/06/2017

  Υπενθύμιση


     Ενόψει της επικείμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει του καταστατικού μας :  
     α) Για την συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είστε τακτοποιημένοι οικονομικά μέχρι την διεξαγωγή της, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016.
     β) Κάθε νομικό πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο μέλη εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματι του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.
     Στην περίπτωση που σοβαροί προσωπικοί λόγοι δυσκολεύουν την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εκπροσωπηθείτε είτε από άλλο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας σας στην περίπτωση Α.Ε., είτε από τον άλλο διαχειριστή στην περίπτωση Ε.Π.Ε., είτε τέλος και από άλλο μέλος του Συνδέσμου, με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, την οποία και σας επισυνάπτουμε.

   

  Εξουσιοδότηση (Μορφή WORD)

  Με εκτίμηση  

        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  29/05/2017 - Προσφορές τραπεζών για P.O.S.

   Αθήνα, 29/05/2017

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας ζήτησε και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να στείλουν προσφορές για εγκατάσταση και χρήση P.O.S. στις διαγνωστικές μονάδες των μελών μας και αφού προσπάθησε να πετύχει τους καλύτερους όρους όχι μόνο για τα P.O.S. αλλά και για άλλες τραπεζικές εργασίες, σας τις κοινοποιεί για να αποφασίσετε την προσφορά της τράπεζας που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
     Όσοι από εσάς κρίνετε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με όποια τράπεζα επιλέξετε για την χρήση των P.O.S. και των άλλων τραπεζικών εργασιών που προσφέρουν, τότε θα απευθύνεστε στο υποκατάστημα της περιοχής σας της τράπεζας με την οποία θέλετε να συνεργαστείτε και θα τους προσκομίζετε την προσφορά που απέστειλαν στο Σύνδεσμό μας.

  Alpha και Alpha P.O.S.
  Εθνική
  Eurobank
  Πειραιώς

        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  27/05/2017 - Ενημέρωση από συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  Αθήνα, 27/05/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

        Μετά από αίτημα του Προεδρείου του Συνδέσμού μας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  24/05/2017 στα γραφεία του Οργανισμού, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμη, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερωθήκαμε για την εξέλιξη της πορείας διαφόρων θεμάτων που έχουν δρομολογηθεί, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
     Πιο συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε ότι :
     1)    Η πληρωμή των τρεχουσών απαιτήσεων μας συνεχίζεται κανονικά, με τον μήνα Δεκέμβριο του 2016 να έχει στο μεγαλύτερο μέρος του εκκαθαριστεί και να προχωράει η οριστικοποίηση των απαιτήσεων μας, οι οποίες όμως θα συμψηφιστούν με το claw back του Α’ εξαμήνου του ιδίου έτους και εάν η απαίτηση του παρόχου για το συγκεκριμένο μήνα είναι μεγαλύτερη από το ποσό επιστροφής, τότε η διαφορά θα πιστωθεί στο λογαριασμό του παρόχου με τη γνωστή διαδικασία, ενώ το claw back του Β’ εξαμήνου του έτους 2016 θα συμψηφιστεί με τις απαιτήσεις των παρόχων του μηνός Ιουνίου τρέχοντος έτους. Γενικότερα, όσον αφορά την πληρωμή των τρεχουσών οφειλών του Οργανισμού προς τους παρόχους, στόχος της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι η σταθεροποίηση των πληρωμών, η οποία θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως μέχρι και τον προσεχή Σεπτέμβριο, οπότε οι τακτικές ροές πληρωμής των απαιτήσεων μας δεν θα ξεπερνούν τις 90 ημέρες από την υποβολή τους.
     2)    Ο συμψηφισμός του claw back των προηγούμενων ετών (2013-2015) που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, θα γίνει με το υπόλοιπο της οφειλής 10% που έχει ο Οργανισμός προς τους παρόχους από τα έτη 2012-2015, οφειλές που πρέπει να εκκαθαριστούν με την διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου του 5% .
     3)    H πληρωμή των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της περιόδου 2009-2012 που αφορούν τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων πριν από την ένταξη τους στον Οργανισμό, τελούν σε συνάρτηση της έγκαιρης αποστολής από τους εν λόγω Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των εκκαθαρισμένων με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο απαιτήσεων των παρόχων, έτσι ώστε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προχωρήσει στην πληρωμή τους μέχρι 30/06/2017 όπως ορίζει το άρθρο 52 του Ν. 4430/2016, διαδικασία η οποία φαίνεται να προχωράει με πολύ αργό ρυθμό, γεγονός το οποίο ενδεχομένως μας αναγκάσει να παρέμβουμε δραστικά στην Διοίκηση του νέου Ε.Φ.Κ.Α., για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του αυτής. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Οίκου Ναύτου, του ΟΠΑΔ και του ΤΑΠ-ΟΤΕ για τις οποίες είναι υπεύθυνος εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτές στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν ήδη υλοποιηθεί, πλην του ΤΑΠ-ΟΤΕ στον οποίο η διαδικασία επίσης κινείται με πολύ βραδείς ρυθμούς.
     4)    Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση για τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους έτους 2017, ενώ έγινε διαχωρισμός του κωδικού που μας αφορά σε υποκατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών με συγκεκριμένα όρια η κάθε μία και δόθηκε μία συνολική αύξηση του ορίου μας της τάξεως των 25,5 εκατ. ευρώ, η οποία αύξηση βέβαια, με την είσοδο των νέων διαγνωστικών εξετάσεων που προστέθηκαν στη λίστα των αποζημιούμενων εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, φέρνει τη συνολική χρηματοδότηση της κατηγορίας μας στα περσινά περίπου επίπεδα. Ένα θετικό γεγονός στον καθορισμό των νέων ορίων δαπανών ανά κατηγορία εξετάσεων, είναι ότι το claw back υπολογίζεται ανά τρίμηνο και όχι ανά μήνα όπως μέχρι το 2016, με αποτέλεσμα μήνες χαμηλής ζήτησης σε διαγνωστικές εξετάσεις όπως είναι κυρίως ο Αύγουστος, στους οποίους δεν ξεπερνιέται το όριο, να μην χάνεται αυτό το πλεονέκτημα και να συμψηφίζεται με την υπέρβαση άλλου μήνα εντός του ιδίου τριμήνου.
     5)    Όσον αφορά την υποβολή δαπανών των Ευρωπαίων ασφαλισμένων, θα πρέπει να αναμένουμε λίγο ακόμη για την υλοποίηση της εφαρμογής με τη δημιουργία της νέας σύμβασης και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην υποβολή των απαιτήσεων μας μέσω του e-ΔΑΠΥ για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
     6)    Η πορεία της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου παραπεμπτικών από τους παρόχους) προχωράει με αργούς ρυθμούς, πλην όμως είναι ειλημμένη η απόφαση της υλοποίησης της.
     7)    Η υπογραφή νέας σύμβασης συνεργασίας με τον Οργανισμό, φαίνεται προς το παρόν να έχει παγώσει, αφού προηγούνται οι συμβάσεις με τους λογοθεραπευτές και άλλες κατηγορίες παρόχων πρόσθετων υλικών, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει ακόμη.
     8)    Αναφορικά με την εφαρμογή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των αλλαγών που έγιναν είτε στην ονοματολογία είτε στην κωδικοποίηση κάποιων διαγνωστικών εξετάσεων και των σφαλμάτων που αναδείχθηκαν με την δημοσιοποίηση της, συμφωνήσαμε να αποστείλουμε τις παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις μας γι΄αυτές τις αλλαγές και όπου προκύψει ανάγκη διορθώσεων αυτές θα υλοποιηθούν.
     9)     Σχετικά με τον τρόπο συνταγογράφησης ελέγχου κολπικού και ενδοτραχηλικού επιχρίσματος και την ανάγκη αναγραφής του σχολίου «Μόνο επί θετικής καλλιέργειας» για να αποζημιώνεται ο πάροχος στην περίπτωση που προχωράει στον έλεγχο ευαισθησίας των μικροβίων με αντιβιόγραμμα, επισημάναμε ότι η πληροφόρηση των παρόχων για την αλλαγή αυτή έγινε μέσω ανακοίνωσης στην κεντρική σελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ημερομηνία 28/04/2017 ημέρα Παρασκευή, ενώ στην πραγματικότητα αναρτήθηκε την Τρίτη 02/05/2017 και τότε ήλθε σε γνώση των παρόχων, μολονότι η ημερομηνία που αναγράφεται στην εκδοθείσα οδηγία είναι 30/01/2017. Ως εκ τούτου η απόρριψη παραπεμπτικών χωρίς την αναγραφή του σχολίου, πρέπει να ξεκινήσει ένα μηνά μετά την κοινοποίηση της (δηλαδή από την 1η Ιουνίου), δεδομένου ότι θα υπάρχουν παραπεμπτικά, που εφόσον έχουν ισχύ για ένα μήνα, μπορεί να μην έχει τηρηθεί η νέα διαδικασία.
     10)    Όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων και τον καταλογισμό της ευθύνης, επισημάναμε για μία ακόμη φορά ότι η ευθύνη της σωστής αναγραφής των εξετάσεων βαρύνει τον κλινικό γιατρό και ότι από πλευράς μας δεν μπορεί να γίνει ανεκτό ούτε αποδεκτό μία ακόμη οικονομική ζημία λόγω αδιαφορίας, ανευθυνότητας ή ολιγωρίας κάποιων συναδέλφων μας.
  Τέλος, ο Πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι οι απαιτήσεις μας για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους (2017) ανήλθαν σε περίπου 90 εκατ. ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε μία υπέρβαση του ορίου κατά 8 εκατ. ευρώ περίπου, αφού το όριο τριμήνου με τον νέο προϋπολογισμό είναι 82 εκατ. ευρώ.
       

     Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  26/05/2017- Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 26/05/2017

  Κοινοποίηση
      Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β. , προς ενημέρωση σας.
  Fast track ανόρθωση προσδοκιών για τη διαμόρφωση ενισχυμένης αναπτυξιακής δυναμικής - 25 Μαΐου 2017
        Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

  24/05/2017 - Τοποθέτηση Προέδρου σε Σύσκεψη του Ι.Σ.Α.

  Αθήνα, 24/05/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε τη Γενική τοποθέτηση που έκανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμού μας στην 2η Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία του Ι.Σ.Α., για το Σχέδιο Νόμου που αφορά την μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την οποία προωθεί το Υπουργείο Υγείας.

   

  Τοποθέτηση

                          Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                  Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                                          Βιοχημικός

  Page 7 of 234

  Βρείτε μας στο Facebook