16/06/2017 - Special Report του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 16/06/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το μηνιαίο Special Report του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Η βελτίωση της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης κρίσιμος παράγοντας προσέλκυσης επενδύσεων

               Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
         Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς    
        Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  15/06/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 15/06/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.

  Aναπτυξιακή εξόρμηση με σύγχρονη αγορά εργασίας, ο μόνος σίγουρος δρόμος για τη μείωση της ανεργίας!

               Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
         Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς    
        Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  15/06/2017 - Νέα στοιχεία επικοινωνίας για τα ληξιπρόθεσμα της ΔΕΗ

  Αθήνα, 15/06/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

       Σας ενημερώνουμε πως τα νέα στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωση σας σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα της ΚΑΠ-ΔΕΗ είναι 2141000414 (κα Ζεϊβέκη), προς ενημέρωση σας.

              

       Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
         Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς    
        Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  13/06/2017 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 13/06/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

   Σας κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωση σας.
  Ανάκαμψη με αναταράξεις και αυξημένη αβεβαιότητα

               Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
         Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς    
        Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  12/06/2017 - Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση

  Αθήνα, 12/06/2017

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Στην ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση

     Το προσεχές Σάββατο 17/06/2017,  θα διεξαχθεί η τελική ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου μας στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και στον συνεδριακό χώρο «ΟΥΡΑΝΟΣ», που βρίσκεται στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου, με ώρα έναρξης τις 12:00 μ.μ. και λήξη της όλης διαδικασίας  στις 17:00 μ.μ..
     Σας υπενθυμίζουμε ότι τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι :
        1) Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 και προϋπολογισμός έτους 2017.
        2) Διοικητικός απολογισμός έτους 2016 και ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
        3) Εξέταση της προοπτικής του κλάδου με τα σημερινά πολιτικο-οικονομικά δεδομένα και προτάσεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τους.
        4) Διενέργεια επιστημονικού συνεδρίου που θα αφορά τον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών στην υγεία, αλλά και την χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ. στη χώρα μας.
     Επιπλέον, η Γεν. Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη συζήτηση και κάποιου άλλου σημαντικού θέματος εάν συναινέσει η πλειοψηφία των παρόντων μελών, αφού αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου.
     Επειδή η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη και όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας, άλλος περισσότερος και άλλος λιγότερο, βρίσκονται σε δύσκολη θέση με τις σημερινές επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και όχι μόνο, η παρουσία σας κρίνεται άκρως απαραίτητη, για να μπορέσουμε μέσα από ένα ελεύθερο και δημοκρατικό διάλογο, με τις απόψεις και τις προτάσεις που θα εκφράσουν τα μέλη μας, να καταλήξουμε στις καταλληλότερες ενέργειες τις οποίες το Δ.Σ. θα πρέπει να φέρει εις πέρας, για να αμβλύνουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αρνητικές συνέπειες μίας περιοριστικής οικονομικής πολιτικής, που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε την λειτουργία των μονάδων μας, η οποία είναι αναγκαία, απαραίτητη και ωφέλιμη κυρίως για το κοινωνικό σύνολο στο οποίο και εμείς ανήκουμε, αφού οι δημόσιες δομές Π.Φ.Υ. υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου σε όλη τη χώρα.
     Στην τελευταία αυτή εβδομάδα, είναι ανάγκη να επιτείνετε την προσπάθειά σας για εγγραφή νέων μελών στο Σύνδεσμό μας, ενέργεια η οποία θα ωφελήσει πολλαπλώς το συνδικαλιστικό μας όργανο αλλά και το σύνολο των μελών μας όπως εξήγησα στην προηγούμενη επιστολή μου και να προσέλθετε στη Γεν. Συνέλευση με καθαρό μυαλό και ενωτικό πνεύμα, για να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για τη διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε όλοι ανεξαιρέτως.
     Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του καταστατικού μας :
     α) Για την συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είστε τακτοποιημένοι οικονομικά μέχρι την διεξαγωγή της, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016.
     β) Κάθε νομικό πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο μέλη εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματι του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.
     Στην περίπτωση που σοβαροί προσωπικοί λόγοι δυσκολεύουν την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εκπροσωπηθείτε είτε από άλλο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας σας στην περίπτωση Α.Ε., είτε από τον άλλο διαχειριστή στην περίπτωση Ε.Π.Ε., είτε τέλος και από άλλο μέλος του Συνδέσμου, με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, την οποία και σας επισυνάπτουμε.

  Εξουσιοδότηση (Μορφή WORD)

                                Ο  Πρόεδρος                               
                    Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                    
  Ιατρός Ακτινολόγος

  Page 5 of 234

  Βρείτε μας στο Facebook