Pasidik-Logo

  
  
  
  • 1
  • 2

Αθήνα, 23/10/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   

   Με αφορμή την από 17/10/2014 ανακοίνωση μας με θέμα :  «Υπενθύμιση έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας» και τα ερωτήματα που τίθενται από πολλούς παρόχους Π.Φ.Υ. σχετικά με τη διατύπωση και την ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4238/2014, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
   Σύμφωνα με το έγγραφο που μας απέστειλε το Υπουργείο Υγείας με το οποίο είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, η ερμηνεία των διατάξεων αυτών “αφορούν στην υποχρέωση της έκδοσης βεβαίωσης λειτουργίας για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυιατρεία, πολυοδοντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), που κατά τη δημοσίευση του νόμου λειτουργούσαν χωρίς να διαθέτουν τη σχετική άδεια/βεβαίωση λειτουργίας” και ότι “σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω διατάξεις δεν αφορούν στους φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου και είχαν ήδη λάβει άδεια/βεβαίωση λειτουργίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιών (νυν Περιφερειών)”.
   Ως εκ τούτου αφού το Υπουργείο Υγείας δίδει αυτήν την ερμηνεία, η οποία και κατά την άποψη μας είναι η ορθή, αποσαφηνίζοντας τη βούληση του νομοθέτη, σας   ενημερώνουμε για την νέα αυτή εξέλιξη ώστε να εκλείψει ένα ακόμη πρόβλημα από τα πολλά που έχουν συσσωρευτεί τον τελευταίο καιρό στους παρόχους κυρίως της εργαστηριακής ιατρικής.
   Σύμφωνα δε με σημερινή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μολονότι δεν ήταν σαφής η ερμηνεία της εν λόγω διάταξης και ο Ι.Σ.Α. θεωρεί ότι «οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς που δεν έχουν προσαρμοστεί από το έτος 2001 έως και σήμερα στις σχετικές διατάξεις περί έκδοσης βεβαίωσης λειτουργίας. Οι φορείς Π.Φ.Υ. που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από το 2001 και μετέπειτα δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση από πλευράς τους να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια».


        Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας          Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                     Βιοχημικός


  Αθήνα, 22/10/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

  Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την παράταση των συμβάσεων του Οργανισμού και τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια, Κλινικές, Φυσικοθεραπευτές κ.λ.π.), προς ενημέρωση σας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ(Μορφή pdf)     

   Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας          Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                     Βιοχημικός

        
                                        Αθήνα 21-10-2014     

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

   Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει μέσω του e-dapy να ειδοποιούν τους παρόχους εργαστηριακής ιατρικής (Δ. Κέντρα και Εργαστήρια) να αποστείλουν πιστωτικά τιμολόγια που αφορούν στους τελευταίους μήνες έτους 2011 για τον Ο.Π.Α.Δ. και άλλα ασφαλιστικά ταμεία και να προχωρήσουν έτσι την εξόφλησή τους, η οποία όμως στους περισσότερους παρόχους ειδικά σε ότι αφορά στον Ο.Π.Α.Δ. θα παρακρατηθεί από την εταιρεία factoring στην οποία έχουν εκχωρήσει τις απαιτήσεις τους.
    Ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρωθεί η εξόφληση των απαιτήσεών μας για τις ληξιπρόθεσμες παλαιές οφειλές μέχρι 31/12/2011, για να ρυθμίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις οφειλές μας ως μονάδες Π.Φ.Υ.  προς την ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING, με την οποία έχουμε ξεκινήσει πάλι διαπραγματεύσεις για το υπόλοιπο της οφειλής μας και η οποία θυμίζουμε ότι δεν μας έχει αποδώσει το Δεκέμβριο έτους 2011 τον οποίο εμείς της έχουμε εκχωρήσει και κατά συνέπεια η εταιρεία FACTORING θα εισπράξει.       

 

              Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας                                                      Ιωάννης Καραμηνάς
         Ιατρός Ακτινολόγος                                                                Βιοχημικός

Προς
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κ. Δημ. Κοντό

Κοινοποίηση
Υπουργό Υγείας
κ. Μ. Βορίδη


  Αθήνα, 20/10/2014
Αρ. Πρωτ. : 27

 

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ


   Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

  Παρά το γεγονός της δημοσίευσης, στις 18.8.2014, της Υπουργικής Αποφάσεως που εισάγει το σύστημα του πλαφόν δαπάνης ανά πάροχο και μέτρα ελέγχου της ζήτησης παρακλινικών εξετάσεων, αμφότερα, τα μέτρα, παραμένουν μέχρι σήμερα κενά περιεχομένου. Τα μέλη μας δεν γνωρίζουν ακόμα και σήμερα - 2 πλήρεις μήνες μετά - ούτε το ποσό πλαφόν που τους αντιστοιχεί (ώστε να κάνουν στοιχειώδη προγραμματισμό) ούτε και φυσικά έχει εφαρμοστεί το σύστημα περιορισμού των μη απολύτως απαραίτητων παρακλινικών εξετάσεων, με βάση τα θεσμοθετημένα κριτήρια. Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι τα μέτρα περιορισμού της ζήτησης προέκυψαν μετά και από τις δικές σας παρατηρήσεις για τον μεγάλο αριθμό παρακλινικών εξετάσεων. Θεωρούμε συνεπώς ότι έχετε πρωτίστως ηθική (και δευτερευόντως νομική) υποχρέωση να τα εφαρμόσετε άμεσα. Επιπλέον, αντίστοιχη υποχρέωση έχετε να μας γνωστοποιήσετε το σύστημα βάση του οποίου θα καταβληθεί η αμοιβή μας για το έτος 2014. Τα μέλη μας απασχολούν προσωπικό, έχουν προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και απαιτείται, για την λειτουργία τους, ένα στοιχειωδώς σταθερό πλαίσιο, κάτι το οποίο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν υφίσταται, με αποτέλεσμα να απειλείται η ίδια τους η ύπαρξη. Βεβαίως, το ίδιο ισχύει και για το 2015, αφού μετά βεβαιότητας δεν θα αντέξει κανένας μας αντίστοιχα μέτρα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
   Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε πολύ όπως μας δεχτείτε άμεσα για να μας ενημερώσετε αφενός μεν για τους λόγους καθυστέρησης της υλοποίησης της απόφασης του Υπουργού Υγείας με Αριθμ. Υ9/οικ.70521 σχετικά με την κατανομή του ορίου δαπάνης (plafond) ανά πάροχο και την ενσωμάτωση του αριθμητικού ορίου συνταγογραφούμενων εξετάσεων ανά παραπεμπτικό στο ηλεκτρονικό σύστημα της Η.ΔΙ.ΚΑ., καθώς και για τις διαδικασίες και τους χρόνους υλοποίησης της πρόσφατης απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών με Αριθμ. 2/76469/ΔΠΓΚ σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού. Τέλος, θα σας παρακαλούσαμε να μας εξηγήσετε τον προγραμματισμό του Οργανισμού σας για το έτος 2015.
   Αναμένουμε τον από μέρους σας ορισμό της συναντήσεως μας κατά την πρώτη σας δυνατότητα.

 

Με τιμή, 

       Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας          Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                     Βιοχημικός

Τελευταία νέα

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter