14/08/2017 - Ν.4486 για τη μεταρρύθμιση στην Π.Φ.Υ.

  Αθήνα,14/08/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 115/A’/07-08-2017 (Ν. 4486) με το οποίο διαμορφώνεται το πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Π.Φ.Υ. καθώς και το πλαίσιο συμψηφισμού του rebate και του claw back των προηγούμενων ετών (άρθρο 97, παρ. 1.δ) , προς ενημέρωση σας.
                             


       Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  08/08/2017 - Τροποποίηση κλιμακωτό εκπτώσεων rebate από 01/08/2017

  Αθήνα, 08/08/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 2746/Β’/04-08-2017, με το οποίο αλλάζουν από 01/08/2017 τα ποσοστά εκπτώσεων (rebate), προς ενημέρωσή σας.
  Φ.Ε.Κ. 2746/Β’/04-08-2017

      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  28/07/2017 - Ενημέρωση σχετικά με την οριστικοποίηση Μαρτίου 2017

  Αθήνα, 28/07/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Σας ενημερώνουμε πως για όσους παρόχους ο μήνας Δεκέμβριος δεν έφτασε για να καλυφθεί το claw back Α’ εξαμήνου 2016, το εναπομείναν υπολειπόμενο ποσό claw back αυτού του εξαμήνου, θα παρακρατηθεί από τον μήνα Μάρτιο 2017 και θα πληρωθεί το υπόλοιπο του μήνα αυτού μετά τον συμψηφισμό, προς ενημέρωσή σας.

      

    Ο  Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  27/07/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 27/07/2017

  Κοινοποίηση
     Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.

  Μετά τις αγορές, στόχος μια βιώσιμη σχέση μεταξύ χρέους, πρωτογενών πλεονασμάτων και ανάπτυξης
               Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
         Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς    
        Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  27/07/2017 - Πληρωμή μηνός Μαρτίου 2017

  Αθήνα, 27/07/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μας ανακοίνωσαν ότι έχει δοθεί εντολή στις Περιφερειακές Δ/νσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του Οργανισμού να προχωρήσουν σε οριστικοποίηση των απαιτήσεων μας μηνός Μαρτίου 2017.
     Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίσετε φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες στις ΠΕ.ΔΙ. που ανήκετε, για να συνεχίσει η διαδικασία της εξόφλησής σας για το συγκεκριμένο μήνα.

      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Page 1 of 234

  Βρείτε μας στο Facebook