Pasidik-Logo

  
  
  
  • 1
  • 2

Αθήνα, 25/11/2015

 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


   Αναδημοσιεύουμε από το ιατρικό site ygeia360.gr και με ημερομηνία 18/09/2015 το άρθρο του οικονομολόγου κ. Δημ. Καμπούρη με τίτλο "Ο τομέας της υγείας θα νοσεί σοβαρά έως το...2018", το οποίο είναι μία επιστημονική οικονομική μελέτη 102 επιχειρήσεων του ευρύτερου τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως αυτή αποτυπώνεται από τους ισολογισμούς του οικονομικού έτους 2014 και με χρονικό ορίζοντα την περίοδο 2010 - 2014.
   Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει αυτή η οικονομική μελέτη, αποδεικνύουν με τον πλέον κατηγορηματικό και αδιάψευστο τρόπο τις έντονες ανησυχίες που υπάρχουν για την πορεία, τις προοπτικές αλλά και τη βιωσιμότητα όλων των ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

   Ο τομέας της υγείας θα νοσεί σοβαρά έως το...2018
   Ο τομέας της υγείας και του τουρισμού είναι οι δύο τομείς της οικονομίας οι οποίοι έδειξαν να έχουν ισχυρές αντιστάσεις στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τα μέτρα όμως που λήφθηκαν τελευταία θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των δύο αυτών τομέων.
   Ειδικά για τον τομέα της υγείας − που προεκλογικά δεν ακούμε τίποτα – πρόσφατα λήφθηκαν μέτρα που οδηγούν πολλές επιχειρήσεις σε αδιέξοδα. Η συνέχιση της εφαρμογής του clawback και rebate μέχρι το 2018, η αύξηση του ΦΠΑ ως και οι καθυστερήσεις πληρωμών από πλευράς ΕΟΠYΥ οδηγούν σε οικονομική ασφυξία πολλές επιχειρήσεις.
   Στο άρθρο αυτό θα επιχειρήσουμε να δώσουμε την εικόνα των επιχειρήσεων υγείας, όπως αυτή αποτυπώνεται από τους ισολογισμούς του οικονομικού έτους 2014. Το δείγμα της έρευνας αναφέρεται σε 102 επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας που παρουσιάζουν κύκλο εργασιών έως 10εκατ. €. Επομένως από πλευράς μεγέθους αναφερόμαστε σε μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου. Ο χρονικός ορίζοντας της μελέτης αφορά στην περίοδο 2010-2014. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:
1. Ο κύκλος εργασιών συνέχισε τη φθίνουσα πορεία και το 2014, παρουσιάζοντας μείωση 11,3%, έναντι μείωσης 9,6% το 2013.
2. Με έτος βάσης το 2010 (2010=100) ο δείκτης πωλήσεων του 2014 βρίσκεται στο 90.
3. Τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα την περίοδο 2012-2014, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε σημαντικές περικοπές εξόδων.
4. Παρά την πολιτική της ελαχιστοποίησης του κόστους, οι επιχειρήσεις του τομέα δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τις ζημίες τους. Για το συγκεκριμένο δείγμα επιχειρήσεων έφτασαν τα 34.473.691€ έναντι θετικού αποτελέσματος το 2013 (7.231.124€)
5. Η παραπάνω εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων μόνο για το έτος 2014 κατά 14,5%.
6. Η συνεχιζόμενη μείωση των ιδίων κεφαλαίων του κλάδου θα σημάνει διαχρονικά διάβρωση της καθαρής θέσης, φαινόμενο που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
7. Σημαντική αύξηση των χρεωστικών τόκων σημειώθηκε το 2014, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 16,2% σε σχέση με το 2013. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα το χρηματοοικονομικό κόστος των επιχειρήσεων ως ποσοστό των πωλήσεων να φτάνει στο 4,1%.
8. Συσχετίζοντας το ύψος του τραπεζικού δανεισμού, με την επιβάρυνση σε τόκους προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος δανείζονται με υψηλά επιτόκια.
9. Ο μέσος χρόνος εξόφλησης των απαιτήσεων τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνει τον ένα χρόνο, ενώ στη διετία 2010-2011 ήταν 227 και 228 μέρες. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνει το ύψος των αναγκών σε κεφάλαια κινήσεως στα επίπεδα του κύκλου εργασιών.
10. Τέλος, το καθαρό περιθώριο κέρδους (ζημία) το 2014 διαμορφώνεται στο −14,09%.
Τα παραπάνω 10 σημεία- συμπεράσματα δημιουργούν έντονες ανησυχίες για την πορεία, τις προοπτικές και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του τομέα υγείας. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις του τομέα υγείας σε έντονο προβληματισμό για το μέλλον: α) Η παρατεταμένη ύφεση και β) η εφαρμογή του συστήματος clawback και rebate. Ειδικότερα ο δεύτερος λόγος θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι και το 2018, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη επανασχεδιασμού των επιχειρήσεων του κλάδου υγείας. Για την ανάγκη αυτή η FBS δημιούργησε το προϊόν Financial Health & Financial Care που δίνει απάντηση στις ανησυχίες και τα προβλήματα των επιχειρήσεων.

* Ο Δημήτρης Καμπούρης είναι διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ειδικός επιστήμονας σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων.

Αθήνα, 24/11/2015

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

   Σας κοινοποιούμε την εξώδικη δήλωση - καταγγελία που συνέταξε η νομική υπηρεσία του Ι.Σ.Α. και την οποία αφού την ενέκριναν οι δεκαεπτά επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις που συντονίζονται σε αυτό το θέμα το οποίο αφορά την εκχώρηση των απαιτήσεων μας από τα ασφαλιστικά ταμεία της προ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εποχής στην Πειραιώς FACTORING, της επεδόθη χθες 23/11/2015, προς ενημέρωση σας.

LINK
        Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
       Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς    
  Ιατρός Ακτινολόγος                           Βιοχημικός

Αθήνα, 23/11/2015
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

  Σας κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2488/18-11-2015 με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, οι απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, προς ενημέρωση σας.

Φ.Ε.Κ. 2488/18-11-2015 (Μορφή pdf)
        Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
       Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς    
  Ιατρός Ακτινολόγος                           Βιοχημικός

Αθήνα, 23/11/2015
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 

   Σας κοινοποιούμε τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν η μεν πρώτη το rebate που εφαρμόζεται για τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες που  δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2391/06-11-2015 και η δε άλλη το rebate που εφαρμόζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις (Φ.Ε.Κ. 2496/19-11-2015) από 01/01/2015, προς ενημέρωση σας.

Φ.Ε.Κ. 2391/ 06-11-2015 (Μορφή pdf)

Φ.Ε.Κ. 2496/19-11-2015 (Μορφή pdf)    

    Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
       Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς    
  Ιατρός Ακτινολόγος                           Βιοχημικός

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter