Pasidik-Logo

  
  
  
  • 1
  • 2

Προς
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δ. Κοντό

Κοινοποίηση
Οικονομικό Διευθυντή Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Κ. Μπαρούς
Δ/ντη Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Φ. Ρηγάτο

Αθήνα, 19/12/2014
Αρ. Πρωτ. : 28

Διευκρινίσεις για το plafond που αναλογεί σε κάθε πάροχο


   Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
   Παρακαλούμε πολύ όπως μας ενημερώσετε εγγράφως άμεσα, εάν το ποσόν του plafond που κοινοποιήθηκε στους παρόχους του κωδικού 0671.01 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-ΔΑΠΥ είναι το καθαρό ποσό που θα πληρώσετε στους παρόχους μετά την αφαίρεση της νόμιμης παρακράτησης φόρου και χαρτοσήμου ή εάν είναι το ποσό στο οποίο περιέχονται οι δύο παραπάνω παρακρατήσεις.
   Τις ανωτέρω διευκρινίσεις πρέπει να τις λάβουμε άμεσα γιατί και εμείς με τη σειρά μας πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη μας  παρόχους. 

     Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Αθήνα, 18/12/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


   Η επιβολή του ανώτατου ορίου (plafond) ανά πάροχο από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως η ίδια η φράση δηλώνει, είναι το ανώτατο όριο της αξίας των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που μπορεί να πληρώσει ο Οργανισμός σε κάθε πάροχο, για να μην ξεπεράσει τον προϋπολογισμό του που αφορά την συγκεκριμένη κατηγορία παρόχων, αφού έχει κλειστό προϋπολογισμό όπως του επιβάλει ο νόμος και η μνημονιακές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ελληνικό κράτος.
   Ως εκ τούτου, με βάσει την κοινή λογική, την ηθική πρακτική, αλλά κυρίως τη δικαιοσύνη, οι πάροχοι όταν καλύψουν το ανώτατο αυτό όριο (plafond) δεν υποχρεούνται να εκτελέσουν άλλες διαγνωστικές εξετάσεις στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον ο Οργανισμός, λόγω του κλειστού προϋπολογισμού του, δεν έχει τη δυνατότητα να τους αποζημιώσει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
   Εξάλλου ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πράττει το ίδιο στην συνεργασία του με τους κλινικούς ιατρούς όταν τους επιβάλλει ανώτατο αριθμητικό όριο επισκέψεων ανά μήνα (200 επισκέψεις), πέραν του οποίου δεν καταβάλλει καμία αποζημίωση.
    Βέβαια ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει το δικαίωμα να συνάψει ή να καταγγείλει την σύμβαση άνευ σπουδαίου λόγου σε όποιον πάροχο επιθυμεί, πλην όμως αυτό το δικαίωμα είναι καταχρηστικό και εκπίπτει εύκολα όταν ο θιγόμενος πάροχος προσφύγει στην δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εμφανείς λόγοι αντεκδίκησης ή εκβιασμού, επειδή ο πάροχος άσκησε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του στην αμειβομένη εργασία, πόσο μάλλον όταν διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 22, παρ. 1 και 4) και Διεθνείς Συμβάσεις που έχουν κυρωθεί με νόμους του Ελληνικού Κράτους, απαγορεύουν οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
   Για πληρέστερη ενημέρωση σας πάνω στις νομικές ερμηνείες που αφορούν την συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή την υπέρβαση του ανώτατου ορίου (plafond) ανά πάροχο, επισυνάπτουμε τη νομική γνωμάτευση που εκπόνησε για λογαριασμό της ΠΕΕΒΙ η δικηγορική εταιρεία Κων/νος Σαμαρτζής και Συνεργάτες την οποίαν σας κοινοποιούμε, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω εταιρείας.
   Συνεπώς, μετά τα ανωτέρω, ο κάθε πάροχος σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεση του, θα επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει στην περίπτωση που θα έχει καλύψει το ανώτατο μηνιαίο όριό του (plafond), αναλαμβάνοντας αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη των ενεργειών του αυτών. 

Νομική Γνωμάτευση κ. Σαμαρτζή (Μορφή pdf)

 

     Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Αθήνα, 16/12/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Σας ενημερώνουμε ότι τα δύο εντάλματα πληρωμής που εκδόθηκαν 08/12/2014 και τα οποία σας επισυνάπτουμε, αφορούν τα ποσά που αναλογούν στην αυτόματη επιστροφή δαπανών για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο τρέχοντος έτους.


Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης – Εταιρείες (Μορφή pdf)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Ιδιώτες (Μορφή pdf)     

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Αθήνα, 11/12/2014

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


      Αγαπητοί Συνάδελφοι,
   Παραλάβατε όλοι μέσω του e-ΔΑΠΥ, το μηνιαίο σας plafond.
   Είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παρόχων είτε έχουν συμπληρώσει το plafond τους, είτε πρόκειται εντός των προσεχών δύο-τριών ημερών να το συμπληρώσουν.
   Με δεδομένο ότι λόγω των πολιτικών εξελίξεων επί της ουσίας δεν μπορεί να υπάρξει δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για το περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης του 2015, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αποφάσισε στην αποψινή του συνεδρίαση να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη την Τετάρτη 17/12/2014, όλων των εμπλεκόμενων φορέων παρόχων εργαστηριακής ιατρικής για να αποφασιστούν ο τρόπος αντιμετώπισης του plafond και της στάσης μας για το 2015.
   Με την οριστικοποίηση των αποφάσεων θα σας δοθούν άμεσα οδηγίες.     

 

     Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                  Βιοχημικός

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter