20/09/2017 - Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας στο e-ΔΑΠΥ

  Αθήνα, 20/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε  ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. :
  ¨ Στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων για την εξασφάλιση της άμεσης και ποιοτικής πληροφόρησης των παρόχων αναφορικά με την εξέλιξη της πορείας εκκαθάρισης των δαπανών τους, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει ενεργοποιήσει λειτουργία αποστολής μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
  Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής αποστολή των μηνυμάτων, παρακαλούμε όπως πληροφορήσετε τα μέλη σας :
     Για την άμεση ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-mail), στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ.
  Ο έλεγχος στοιχείων γίνεται με την ενεργοποίηση της επιλογής «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», η οποία βρίσκεται στην εφαρμογή υποβολής e-ΔΑΠΥ. ¨

   

         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  18/09/2017 - Υποβολή Δαπανών Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

  Αθήνα, 18/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τη νέα διαδικασία υποβολής των δαπανών των Ευρωπαίων ασφαλισμένων, προς ενημέρωσή σας.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  18/09/2017 - Παράταση υποβολής και αποστολής δαπανών 8ος/2017

  Αθήνα, 18/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την οποία μας ενημερώνουν για τη δοθείσα παράταση υποβολών και αποστολής των δαπανών μηνός Αυγούστου μέχρι τις 02/10/2017, προς ενημέρωσή σας.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  17/09/2017 - Ενημέρωση για πληρωμές τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών

  Αθήνα, 17/09/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τις οικονομικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μας ενημέρωσαν ότι λόγω αλλαγής του οικονομικού προγραμματισμού του Οργανισμού, το claw back του Β΄ εξαμήνου έτους 2016 θα συμψηφιστεί με τις απαιτήσεις μας του μηνός Μαΐου τρέχοντος έτους.
     Παράλληλα έχει ξεκινήσει η εξόφληση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ, που δυστυχώς για τους περισσότερους παρόχους θα παρακρατηθεί από το factoring, ενώ έχει δρομολογηθεί και η εξόφληση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ταμείο της ΔΕΗ (ΚΑΠ-ΔΕΗ) και το ταμείο των τραπεζών (ΤΑΠΤΓΑΑΕ), με τις διαδικασίες συλλογής των απαραίτητων έγγραφων να ξεκινούν σύντομα.
     Επίσης, για να αμβλυνθεί αυτή η αναστάτωση που προκαλείται στον οικονομικό προγραμματισμό των παρόχων, λόγω της αναστολής της προηγούμενης απόφασης πληρωμής του Μαΐου 2017 από τον Οργανισμό, σύντομα θα ξεκινήσει η εκκαθάριση μηνός Ιουνίου τρέχοντος έτους, έτσι ώστε μέχρι τις 20/10 να έχει εξοφληθεί ο συγκεκριμένος μήνας και να ακολουθήσουν την ίδια ημερομηνία, περίπου, των επόμενων μηνών του τρέχοντος έτους και οι υπόλοιποι οφειλόμενοι μήνες έτους 2017, με στόχο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου να έχει πληρωθεί και ο μήνας Αύγουστος.
      Τέλος, το Προεδρείο του Συνδέσμού μας, συναντήθηκε με τον υποδιοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., στην δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των παλαιών ταμείων υγείας του ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΑ και άλλων μικρότερων ταμείων, πλην αυτών που εξοφλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΟΠΑΔ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΩΝ, Τραπεζών) και μας διαβεβαίωσε ότι ξεκινούν οι εκκαθαρίσεις από τις οφειλές του ΙΚΑ και θα τελειώσουν με αυτές του ΤΣΑΥ που είναι το ταμείο υγείας που παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες εκκαθάρισης.

   


         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  15/09/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 15/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.

  Υπάρχει αντίδοτο στη συρρίκνωση των συντάξεων;

  Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  Page 1 of 237

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook