12/09/2017 - Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 12/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Σας κοινοποιούμε το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Δραστηριότητας του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Είναι ώρα τα λόγια να γίνουν έργα!
         Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                    Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  11/09/2017 - Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τον Αυγούστο 2017

  Αθήνα, 11/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


    Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την παράταση της  αναστολής λειτουργίας των υποβολών στο e-ΔΑΠΥ για τον μήνα Αύγουστο 2017, προς ενημέρωσή σας.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Μορφή pdf)

      Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  07/09/2017 - Πληρωμές οφειλομένων ΟΠΑΔ

  Αθήνα, 07/09/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


     Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το γραφείο Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας ενημέρωσαν ότι, επειδή ξεκινάνε οι πληρωμές των οφειλομένων του ΟΠΑΔ ((10%) σας προτρέπουμε να ενημερώνεστε καθημερινά μέσω του συστήματος του e-ΔΑΠΥ (www.eopyy.gov.gr->Εφαρμογές-> Ληξιπρόθεσμες οφειλές-> Ληξιπρόθεσμες οφειλές) για το ενδεχόμενο εμφάνισης μηνύματος πληρωμής, ώστε να προσκομίσετε τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια, φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης των απαιτήσεων σας.


      Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  07/09/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 07/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  H σημασία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού μίγματος συλλογικών διαπραγματεύσεων για το μέλλον της εργασίας!
         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  04/09/2017 - Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για e-ΔΑΠΥ

  Αθήνα, 04/08/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των υποβολών των παρόχων μηνός Αυγούστου μέσω e-ΔΑΠΥ, μέχρι και τις 10/09/2017, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει.


  Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Page 6 of 240

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook