31/10/2017 - Νέο αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας συμψηφισμού

  Αθήνα, 31/10/2017

  Προς
  Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  κ. Σωτ. Μπερσίμη

   

  Νέο αίτημα παράτασης
    

  Κύριε Πρόεδρε,

     Επειδή σήμερα 31/10/2017 λήγει η προθεσμία αποδοχής των οικονομικών στοιχείων του συμψηφισμού και δεν έχουμε καμία ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό των δόσεων για τα ποσά που οφείλουν να επιστρέψουν οι πάροχοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δόσεις τις οποίες διαπραγματεύεστε με τους Θεσμούς και επειδή οι πάροχοι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτήν την πληροφορία για να μπορούν να κάνουν τον δικό τους προγραμματισμό, παρακαλούμε όπως παρατείνετε τον χρόνο αποδοχής του συμψηφισμού, έως ότου είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε την συμφωνία που θα έχετε πετύχει με τους εκπροσώπους των Θεσμών.
     


        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  30/10/2017 - Ανακοίνωση σχετικά με το συμψηφισμό

  Αθήνα, 30/10/2017

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


     Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τη διαπραγμάτευση η οποία συνεχίζεται ακόμη και σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, αναφορικά με τον αριθμό των δόσεων που θα εφαρμοστούν για όσους παρόχους προκύπτουν οφειλές προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά το συμψηφισμό μεταξύ οφειλομένων ποσών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους της περιόδου 2012-2015 και ποσών επιστροφής των παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λόγω των μέτρων του claw back και rebate της περιόδου 2013-2015, θα πρέπει να αναφερθούμε σε ορισμένα θέματα, ούτως ώστε έχοντας σφαιρική γνώση των πραγμάτων, να μπορέσετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις που θα είναι ρεαλιστικές και ωφέλιμες για την εργαστηριακή ιατρική μονάδα που κατέχετε.
     Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιεζόμενος και από τους Θεσμούς, αποφάσισε να κλείσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχει με τους παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται, προχωρώντας σε συμψηφισμούς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχει από και προς αυτούς, δίνοντας καταρχήν προθεσμία τριών μόλις ημερών για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που απέστειλε ηλεκτρονικά σε κάθε πάροχο, χρονικό διάστημα το οποίο παρέτεινε εν συνεχεία δύο ακόμη φορές, με καταληκτική ημερομηνία αποδοχής των στοιχείων αυτών, με ή χωρίς προσέλευση στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ., την προσεχή Τρίτη 31/10/2017 και ώρα 15:00.
     Παράλληλα, απαιτεί την αποδοχή μίας υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους των παρόχων, μέσω της οποίας δέχονται τη ρύθμιση περί υπαγωγής σε συμψηφισμό των οικονομικών εκκρεμοτήτων και ταυτόχρονα παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας, σε σχέση με τα ποσά του συμψηφισμού.
     Από την άλλη μεριά, ο νόμος 4486 (Φ.Ε.Κ. 115/Α’/07-08-2017) προστάζει να προχωρήσουν οι ανωτέρω διαδικασίες συμψηφισμού και εφόσον υφίστανται οφειλές των παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα μέτρα του claw back και rebate, αυτές δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, το πλήθος των οποίων, καθώς και η διαδικασία θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί.
     Αυτό ακριβώς είναι το επίμαχο σημείο της όλης υπόθεσης του συμψηφισμού, δηλαδή ο αριθμός των δόσεων, όπου η πλευρά των παρόχων σε συνεργασία με τη διοίκηση του Οργανισμού προσπαθεί να πείσει τους δανειστές (Θεσμούς) για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, αφού τα ποσά των ζητούμενων επιστροφών είναι πολύ μεγάλα για τους λόγους που σας έχουν αναλυθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις και έχουν γίνει αποδεκτοί και από τη διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ποσά τα οποία εάν δεν κατανεμηθούν σε μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε το ύψος της δόσης να πέσει αρκετά, τα περισσότερα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια δεν θα μπορούν να είναι βιώσιμα λόγω έλλειψης ρευστότητας και μοιραία θα οδηγηθούν στη χρεοκοπία και στη διακοπή της λειτουργίας των, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.
      Από εκεί και πέρα, θα πρέπει ο καθένας από εμάς να σταθμίσει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή, τους μνημονιακούς νόμους που έχουν θεσπιστεί, τις αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί, αλλά και τις δικές του αντοχές σε χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούν τέτοιες καταστάσεις και θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με το νομικό του σύμβουλο το δρόμο που θα επιλέξει να ακολουθήσει, παίρνοντας ο ίδιος το βάρος της απόφασής του.
     

   

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  27/10/2017 - Παράταση για το συμψηφισμό οφειλών μέχρι 31/10/2017 και ώρα 15:00

  Αθήνα, 27/10/2017

  ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Σας ενημερώνουμε ότι η σχετική ανακοίνωση της παράτασης αποδοχής του συμψηφισμού, έχει αναρτηθεί εκτός από το πεδίο «Συμψ. Οφειλών 12-15» στο e-ΔΑΠΥ και στην κεντρική σελίδα των ανακοινώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και είναι μέχρι την Τρίτη 31/10/2017 και ώρα 15:00.

      

    Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  27/10/2017 - Ενημέρωση σχετικά με την παράταση της αποδοχής του συμψηφισμού

  Αθήνα, 27/10/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το γραφείο Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας ενημέρωσαν ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα εμφανιστεί στο e-ΔΑΠΥ η παράταση της ημερομηνίας για την αποδοχή του συμψηφισμού από τους παρόχους.

   

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  27/10/2017 - Αίτημα παράτασης ημερομηνίας αποδοχής συμψηφισμού

  Αθήνα, 27/10/2017
  Αρ. Πρωτ. : 58

     Προς
     Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
     κ. Σωτ. Μπερσίμη

  Αίτημα παράτασης


     Κύριε Πρόεδρε,
     Επειδή ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση για τον αριθμό των δόσεων μέσω των οποίων θα παρακρατούνται οι οφειλές των παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λόγω της επιβολής των μέτρων claw back και rebate των ετών 2013-2015 και επειδή πολλοί πάροχοι δεν έχουν ακόμα καταφέρει να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις που έχετε αποστείλει, παρακαλούμε όπως παρατείνεται τον χρόνο αποδοχής του συμψηφισμού για τουλάχιστον μία ακόμη εβδομάδα.

   

        Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  Page 6 of 247

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook