05/10/2017 - Υπολογισμός claw back σε εξαμηνιαία βάση

  Αθήνα, 05/10/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
     Σας κοινοποιούμε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με την οποία το ποσό του claw back θα υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, προς ενημέρωσή σας.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  28/09/2017 - Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 28/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε το Εβδομαδιαίο Οικονομικό Δελτίο του Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Ιδιωτικές επενδύσεις για περισσότερες και καλύτερες δουλειές!

           Ο  Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  28/09/2017 - Special Report του Σ.Ε.Β.

  Αθήνα, 28/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

     Σας κοινοποιούμε το Special Report που εξέδωσε ο Σ.Ε.Β., προς ενημέρωσή σας.
  Τα επιχειρηματικά πάρκα «κλειδί» για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων

           Ο  Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  27/09/2017 - Οδηγίες συνταγογράφησης της HPV DNA

  Αθήνα, 27/09/2017

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


     Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την οποία προσδιορίζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογράφησης της εξέτασης HPV DNA, προς ενημέρωσή σας.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

         Ο  Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                             Βιοχημικός

  27/09/2017 - Ενημέρωση από τον Σ.Ε.Ι.Β.

  Αθήνα, 27/09/2017

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

     Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που λάβαμε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.), σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αρχειοθέτησης και διανομής εικόνων (PACS), προς ενημέρωσή σας.


  Επιστολή Σ.Ε.Ι.Β.

   


           Ο  Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
  Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                     Ιωάννης Καραμηνάς
  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Βρείτε μας στο Facebook