Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Σχετικά με τις παρακλινικές εξετάσεις του Οίκου του Ναύτου)

                                                                Αθήνα, 08/09/2011

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

  Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από συνεννόηση που έγινε με το γραφείο Προέδρου του Οίκου του Ναύτου, με την κα Αγγελάκη, μας ενημέρωσε ότι οι παρακλινικές εξετάσεις που έχουν εκτελεστεί στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα μέχρι 31 Αυγούστου 2011 θα κατατίθενται χειρόγραφα με τον παλιό τρόπο.

  Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από το ίδιο γραφείο, η ηλεκτρονική καταχώρηση των παραπεμπτικών, θεωρούν ότι θα γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα του Οίκου του Ναύτου, για τα παραπεμπτικά που θα εκτελεστούν από 1η Σεπτεμβρίου 2011 και έπειτα.

                                             Mετά τιμής

       Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                        Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                             Βιοχημικός

  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Απόκτηση κωδικού πρόσβασης για τα διαγνωστικά για τις παρακλ. εξετάσεις)

  ΑΘΗΝΑ 08/09/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

      Σας ανακοινώνουμε ότι ο Ο.Π.Α.Δ., απέστειλε στο e-mail του Συνδέσμου μας, έγγραφο, μέσω του οποίου δίνονται οδηγίες στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που λειτουργούν υπό την μορφή νομικού προσώπου (πολύϊατρεία) , να προχωρήσουν και αυτοί, στην πιστοποίηση τους και στην απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων, το οποίο μαζί με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των υπόλοιπων φορέων Π.Φ.Υ., ολοκληρώνει το σύστημα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου με όλους τους φορείς Π.Φ.Υ., έτσι ώστε σύντομα να ξεκινήσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου, που από πολλά χρόνια, είναι ένα από τα πάγια αιτήματα του Π.Α.Σ.ΙΔ.Ι.Κ. , διότι αφ’ ενός μεν θα εξορθολογήσει τις δαπάνες του Οργανισμού και αφ’ ετέρου θα επιτρέψει στα μέλη μας, να εκκαθαρίζονται και να εξοφλούνται οι απαιτήσεις τους για την προσφορά των υπηρεσιών τους, άμεσα και χωρίς περίεργες και προσχηματικές περικοπές

     Σας παραθέτουμε παρακάτω τις οδηγίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, για την απόκτηση του δικού σας κωδικού πρόσβασης, στο σύστημα.

      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πιστοποίηση των συμβεβλημένων πολυιατρείων με τον ΟΠΑΔ στις εφαρμογές e-diagnosis και e-syntagografisi

  Για να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη εφαρμογές e-diagnosis και e-syntagografisi θα πρέπει:

  1. να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα παρακάτω στοιχεία (όπως ακριβώς εμφανίζονται στην αστυνομική ταυτότητα ή σε αντίστοιχο δημόσιο έγγραφο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση maragelis@idika.gr .
  2. στη συνέχεια (μετά από 2 ημέρες) θα πρέπει να μπείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://register.e-syntagografisi.gr/ .Έπειτα πατήστε στο ακόλουθο κουμπί ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ και επιλέξτε ΙΑΤΡΟΣ. Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία όπως ακριβώς εμφανίζονται στην αστυνομική ταυτότητα ή σε αντίστοιχο δημόσιο έγγραφο, όπως φαίνεται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο Γραφείο Αρωγής 11131.
      

  Όνομα:  Το όνομα του ιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
  [ελεύθερο κείμενο, μέχρι 50 χαρακτήρες]
   

  ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Επώνυμο:  Το επώνυμο του ιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
  [ελεύθερο κείμενο, μέχρι 50 χαρακτήρες]
   

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ 

  Επώνυμο: Το επώνυμο του ιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
  [ελεύθερο κείμενο, μέχρι 50 χαρακτήρες]

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Πατρώνυμο: Το όνομα πατρός του ιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
  [ελεύθερο κείμενο, μέχρι 50 χαρακτήρες]

  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Μητρώνυμο: Το όνομα μητρός του ιατρού, όπως αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα
  [ελεύθερο κείμενο, μέχρι 50 χαρακτήρες]

  ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Α.Φ.Μ.: Ο Α.Φ.Μ. του ιατρού
  [μέχρι 10 χαρακτήρες, γίνεται έλεγχος εγκυρότητας του Α.Φ.Μ.]

  ΑΦΜ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Α.Μ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ): Ο Α.Μ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) του ιατρού

  Α.Μ. ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Έτος Λήψης Ειδικότητας: Το έτος λήψης ειδικότητας του ιατρού

  ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Νοσοκομεία/Κέντρα Υγείας: Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκει ο ιατρός.

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  Α.Μ. στο Φορέα: Στην περίπτωση που δεν έχετε ΑΜ στο Φορέα βάλτε τον ΑΜ ΤΣΑΥ Ο Α.Μ. του ιατρού στο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκει

  Α.Μ. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  ΑΜΚΑ: Ο ΑΜΚΑ του ιατρού
  [μέχρι 11 χαρακτήρες, γίνεται έλεγχος εγκυρότητας του ΑΜΚΑ]

  ΑΜΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Αρ. άδειας ασκήσεως επαγγέλματος: Ο αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ιατρού (Αρ. Πρωτοκόλλου / Ημερομηνία)

  (Αρ. Πρωτοκόλλου / Ημερομηνία)

  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Επωνυμία Πολυιατρείου:

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Α.Φ.Μ. Πολυιατρείου:

  ΑΦΜ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Μετά τιμής

         Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                                    Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                                           Βιοχημικός

    


  Ανακοίνωση - Ενημέρωση (Σχετικά με την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων)

                                                                Αθήνα, 25/08/2011

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Σας ανακοινώνουμε για ενημέρωση σας, ότι την πρώτη εβδομάδα τρέχοντος μηνός Αυγούστου , ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών , μία τροπολογία, η οποία ακυρώνει την παράταση που είχε δοθεί μέχρι τις 15/09/2011 από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την μη απελευθέρωση τις επιχειρηματικότητας και στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που γινόταν πραγματικότητα με τον Ν. 3919/2011 (Α’ 32) από τις 03/07/2011.

  Έτσι στον νέο αυτό νόμο που δημοσιεύτηκε προχθές, 22 Αυγούστου (Ν. 4002, Φ.Ε.Κ 180 Α΄ - 22/08/2011), στο άρθρο 24 παράγραφος 10, υπάρχει τροπολογία που καταργεί την προηγούμενη , που έδινε παράταση για την μη ισχύ του νόμου για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, αρμοδιότητος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Ως εκ τούτου, μετά την κατάργηση της παράτασης για την μη ισχύ του Ν.3919, που αιφνιδίως και περιέργως είχε δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα μπορούν να ρυθμίσουν ό,τι διοικητικές εκκρεμότητες έχουν με τις Νομαρχίες, σχετικά με την άδεια λειτουργίας τους, χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν μέχρι σήμερα, μιας και ο νόμος 3919/2011 που ακυρώνει όλους αυτούς τους περιορισμούς, είναι ήδη σε ισχύ.

  Πέραν της θετικής αυτής εξέλιξης, το προεδρείο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το θέμα της συγγραφής ενός νέου Π.Δ., το οποίο με αρχές και δίκαιους κανόνες, θα αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διασφαλίζοντας στην πράξη το Δημόσιο συμφέρον. 

  Μετά τιμής

  Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

                        Γ. Βουγιούκας                        Ι. Καραμηνάς

  Ανακοίνωση (Σχετικά με την θεώρηση παραπεμτικών υγειονομικής περίθαλψης για ιατρικές πράξεις-παρακλι

                                                            ΑΘΗΝΑ, 02/08/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Σας ενημερώνουμε πως ο ΟΠΑΔ, σύμφωνα με ανακοίνωση του, από 25/07/2011, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ, δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού, ενώ θα ισχύει η ίδια διαδικασία, όπως και για τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά αξίας μέχρι 50 ευρώ.

  Ακόμη, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες ιατροί παραπέμπουν για ιατρικές-παρακλινικές εξετάσεις και συνταγογραφούν φάρμακα αποκλειστικά μέσω τον 2 ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosi και e-syntagografisi αντίστοιχα), πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου και εκεί δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% των παραπεμπτικών και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, το χειρόγραφο παραπεμπτικό ή συνταγή θα πρέπει συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του ιατρού στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους δεν εξέδωσε ηλεκτρονική συνταγή ή παραπεμπτικό ιατρικών πράξεων-παρακλινικών εξετάσεων.

  Σας δίνουμε την δυνατότητα κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο να έχετε πλήρη ενημέρωση από την ανακοίνωση του ΟΠΑΔ :

  “Θεώρηση εντολών υγειονομικής περίθαλψης που αφορούν ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις (Κείμενο μορφής PDF)”

       Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                     Γιάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                          Βιοχημικός

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Για τους συμβεβλημένους με το ΙΚΑ γιατρούς)

                                                               ΑΘΗΝΑ, 01/08/2011

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Σας ενημερώνουμε ότι μετά από ανακοίνωση που κοινοποίησε στο Σύνδεσμο μας το ΙΚΑ με τις νέες λίστες των συνεργαζόμενων γιατρών με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, σας δίνουμε τη δυνατότητα, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, να έχετε πλήρη ενημέρωση : http://www.ika.gr/gr/infopages/opadoaee_docs.cfm

      Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

  Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

  Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

  BANNER PRIVACY

  Τελευταία νέα

  Βρείτε μας στο Facebook