Απάντηση Προέδρου ΟΠΑΔ περι Εκπτώσεων (8/11/2010)

Από: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ_ΟΠΑΔ [president@opad.gr]
Αποστολή: Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010 12:17 μμ
Προς: pasidik@otenet.gr
Θέμα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΟΠΑΔ

ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Υπ’ όψιν Προέδρου, κου Βουγιούκα

Αγαπητέ κε Βουγιούκα,

Σε συνέχεια των συζητήσεών μας και της μεταξύ μας αλληλογραφίας και στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για μείωση του χρονικού διαστήματος αποπληρωμής των υποχρεώσεών μας προς τους προμηθευτές μας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε όπως αποδεχτείτε, για ένα έτος, την κάτωθι πολιτική εκπτώσεων υπέρ του ΟΠΑΔ στο τελικό ποσό πληρωμής. Όπως θα διαπιστώσετε, οι προτεινόμενες εκπτώσεις κινούνται σε λογικά πλαίσια και δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών σας.

Προσδοκώντας στην κατανόησή σας αυτή τη δύσκολη περίοδο, αναμένουμε την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Κυριάκος Σουλιώτης 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΩΣ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΖΙΡΟ 2009 

2 εκατ. τζίρο ΟΠΑΔ και άνω 5% 

1-2 εκατ. 4% 

500 χιλ εως 1 εκατ. 3% 

100 χιλ εως 500 χιλ 2% 

50 χιλ εως 100 χιλ 1% 

* εως 50 χιλ. δεν ισχύει το rebate 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΩΣ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΖΙΡΟ 2009 

5 εκατ. τζίρο ΟΠΑΔ και άνω 5% 

3-5 εκατ. 4% 

500 χιλ εως 3 εκατ. 3% 

100 χιλ εως 500 χιλ 2% 

50 χιλ εως 100 χιλ 1% 

εως 50 χιλ. δεν ισχύει το rebate