Επιστολή σε Πρόεδρο ΟΠΑΔ κ. Σουλιώτη Κ. (23/11/2010)

Αθήνα, 23/11/2010

 

Προς: Πρόεδρο Ο.Π.Α.Δ.
κ. Σουλιώτη Κυριάκο

 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
σε συνέχεια της συζήτησής μας για τη δυνατότητα rebate εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου μας προς τον Ο.Π.Α.Δ., σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 

1)Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας ανήκει στην κατηγορία των μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο δε ποσοστό των εσόδων τους, προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς. Η επιδείνωση της ταχύτητας αποπληρωμής από πλευράς των ταμείων των οφειλομένων τους προς του προμηθευτές υγείας την τελευταία διετία, δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανέγγιχτο τον κλάδος μας. Σε αυτήν την οικονομική συγκυρία, το σύνολο σχεδόν των μελών μας για να αντιμετωπίσει τη μειωμένη ρευστότητα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του (μισθοδοσία, μισθίο, προμηθευτές, Ι.Κ.Α., φόροι, λειτουργικά έξοδα κ.α.), εντάχθηκαν στη διαδικασία του factoring. Με δεδομένο ότι το ταμείο σας έχει παγιώσει μια χρονική υστέρηση 12 μηνών στις αποπληρωμές του, τείνοντας στο 14μηνο, έχουμε σε αρκετές περιπτώσεις ένα σταθερό κόστος επί των απαιτήσεών μας από τον Ο.Π.Α.Δ. που είναι 8,5% (ετήσιο επιτόκιο Πειραιώς για factoring). Ως εκ τούτου, η απόδοση οποιασδήποτε τάξης rebate θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το κόστος χρήματος.

2)Παρόλα αυτά, ο κλάδος μας επιθυμεί να συνδράμει την προσπάθειά σας για βελτίωση των οικονομικών του ταμείου σας και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα. Πιστεύουμε όμως, ότι αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και από τη δική σας πλευρά μ’ ένα πνεύμα ισοτιμίας και δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια δεν μπορεί οι «μεγάλοι» του χώρου να δίνουν rebate 4-5% και να θεωρούνται ότι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και εμείς που επί της ουσίας προσφέρουμε ένα 8,5% να είμεθα στην αφάνεια. Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας σε συνεννόηση με τα μέλη του, θέλοντας να συνεισφέρει σ’ αυτόν τον Εθνικό Αγώνα μπορεί να αντέξει μόνο το ήδη υπάρχον δυσβάσταχτο κόστος του 8,5%. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε το rebate που μας προτείνατε αν μέχρι τις 31/12/2010 εξοφληθούμε για ένα τετράμηνο. Αυτή η εξέλιξη θα απομειώσει κατά 2,5% ποσοστιαίες μονάδες το κόστος χρήματος από το factoring και θα επανέλθει στο ίδιο επίπεδο με το rebate που θα σας δώσουμε (υπολογίζουμε από τα έσοδα των μελών μας, ότι μεσοσταθμικά το rebate θα κινηθεί στο 2,5%).

3)Θα πρέπει ο Ο.Π.Α.Δ. να φροντίσει, ώστε όλες οι Υ.Π.Α.Δ. να έχουν εγκρίνει και να έχουν αποστείλει στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) προς εκκαθάριση ίδιους χρονικά μήνες, για να υπάρχει ισονομία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας ως προς τις πληρωμές τους, γιατί σήμερα που συζητάμε, υπάρχει σε αρκετές Υ.Π.Α.Δ. μία χρονική υστέρηση δύο ή τριών μηνών στην αποστολή στις  Υ.Δ.Ε., των προς εκκαθάριση παραπεμπτικών.

 

Ευελπιστώντας ότι θα κατανοήσετε το δίκαιο της προτάσεώς μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Μετά Τιμής

 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν.Γραμματέας

Γεώργιος Βουγιούκας               Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                Βιοχημικός