Πρόσκληση ΟΠΑΔ για Συνάντηση Εργασίας (30/9/2010)

Πρόσκληση ΟΠΑΔ για Συνάντηση Εργασίας σχετικά με το πρόγραμμα

"Ολοκληρωμένο Σύστημα διαχείρισης Ασφαλισμένου"

7 Οκτωβρίου 2010

Κτίριο οδού Ηπείρου 2 Πατησίων Αθήνα.