Ενημερωτική Επιστολή για τις εξετάσεις του ΟΠΑΔ (28/07/2010)

Αθήνα 28/7/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο περιλαμβάνεται η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, συγκεκριμένα στο άρθρο 24, βάσει του οποίου θα εκκαθαριστούν από τις ΥΔΕ και θα πληρωθούν από τον ΟΠΑΔ όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις που δεν περιλαμβάνονται σε Π.Δ/τα, δώσαμε λύση στο πρόβλημα των εκτελεσθέντων , μέχρι και την δημοσίευση αυτού του νόμου στο ΦΕΚ, εξετάσεων και πράξεων.

Εάν μέχρι την εμφάνιση αυτού του νόμου στο ΦΕΚ, δεν έχει δημοσιευτεί Π.Δ/μα στο οποίο να είναι καταγεγραμμένες και κοστολογημένες όλες αυτές οι ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κανένα από τα ήδη δημοσιευμένα Π..Δ/τα, είναι ρητά διατυπωμένο , σε άλλη παράγραφο του άρθρου 24 του ιδίου αυτού νόμου , ότι δεν θα εκκαθαρίζονται και φυσικά δεν θα εξοφλούνται, όσες ιατρικές εξετάσεις και πράξεις δεν περιλαμβάνονται σε δημοσιευμένα Π.Δ/τα.

Ως εκ τούτου , μετά την δημοσίευση του νόμου του Υπουργείου Οικονομικών στο ΦΕΚ, καμία ιατρική εξέταση και πράξη που δεν περιλαμβάνεται σε δημοσιευμένα Π.Δ/τα, δεν πρέπει να εκτελείται για λογαριασμό των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ αλλά και του ΤΥΔΚΥ, σε τιμές κρατικού τιμολογίου που έχουν γίνει με υπουργικές αποφάσεις , διότι απλά δεν θα πληρώνεται.

Ενημερωτικά ,σας μεταφέρουμε  τις πληροφορίες που έχουμε από ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Υγείας , ότι γίνεται προσπάθεια δημιουργίας νέου τιμοκαταλόγου , που θα περιλαμβάνει και θα επικαιροποιεί όλες τις ιατρικές εξετάσεις και πράξεις ,ενδεχομένως και με αλλαγές στην αποτίμηση τους , αλλά μέχρι την εμφάνιση του σε Π.Δ/μα, αν και όποτε αυτή γίνει , το όλο σύστημα θα λειτουργεί όπως παραπάνω  σας το περιγράψαμε.

Ευχόμαστε σε όλους σας υγεία και καλές διακοπές.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Βουγιούκας                        Ι.Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                  Βιοχημικός