Ανακοίνωση - Ενημέρωση 14 03 2012

Αθήνα, 14/03/2012

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

   Σας κοινοποιούμε έγγραφα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορούν :

   α) Το Νέο Κατάλογο των Συμβεβλημένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων ( Μορφή pdf ),

   β) Συμβάσεις μίσθωσης έργου 12 μηνών για γιατρούς και οδοντιάτρους ( Μορφή pdf ),

   γ) Την Έκδοση χειρόγραφων συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf ),

   δ) Την σύμβαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου γιατρούς ( Μορφή pdf ),

και τέλος την ε) Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ( Μορφή pdf ), προς ενημέρωση σας.

 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός