Ανακοίνωση - Ενημέρωση 13 03 2012 ( Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )

Αθήνα, 13/03/2012

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

   Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα αναρτήθηκε στο site του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

   Ακόμα, επανακοινοποιήθηκε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το οποίο δίνει διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ,και τέλος, αναρτήθηκαν οι οδηγίες υποβολής και πληρωμής παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων για τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα οποία έγγραφα σας παρατίθενται παρακάτω προς ενημέρωση σας.

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Αντιπροέδρων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Μορφή pdf )

Διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf )

Οδηγίες για την υποβολή και πληρωμή ιατρικών πράξεων συμβεβλημένων παρόχων υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Μορφή pdf )

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Βουγιούκας                         Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός Ακτινολόγος                                 Βιοχημικός