Επικοινωνία

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

Διεύθυνση :
Πανεπιστημίου 58, 10678 - Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-3306487     
Fax : 210-3306459
email : contact@pasidik.gr

Χάρτης