25/05/2022 - Στήριξη κινητοποιήσεων

Αθήνα, 25/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε Δελτία Τύπου που εξέδωσαν Ο Π.Ι.Σ. και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά για τη στήριξη των κινητοποιήσεων.
Π.Ι.Σ.
Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά