18/02/2022 - Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα

 

Αθήνα, 18/02/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά τις αρχαιρεσίες της 9ης Φεβρουαρίου 2022 για την εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, τα νέα εκλεγέντα μέλη συνεδρίασαν προχθές 16/02/2021, με θέμα τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα.
Μετά από τις σχετικές ψηφοφορίες, με απόλυτη πλειοψηφία ανά θέση, το νέο Δ.Σ του ΠΑΣΙΔΙΚ, συγκροτήθηκε ως κάτωθι:


Πρόεδρος:                        Καραμηνάς Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας:             Μάκκας Ιωάννης
Α’ Αντιπρόεδρος:             Κατσίκης Ευάγγελος
Β’ Αντιπρόεδρος:             Πανταζής Νικόλαος
Ταμίας:                             Γαλής Αντώνιος
Ειδική Γραμματέας:        Πυργαντή Δήμητρα
Μέλη:                                Πετμεζάκης Νικόλαος
                                          Κουτσοδόντης Ανδρέας
                                          Σεργεντάνης Αθανάσιος