12/07/2021 - Διαδικασία εγγραφής στο pasidik.gr

Αθήνα,12/07/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 12/07/2021 το site του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. θα έχει συνδρομητικό χαρακτήρα.
Αυτό σημαίνει ότι για να έχει κάποιος πρόσβαση στο site με κωδικούς θα πρέπει :
1)    Να είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.    (όποιο διαγνωστικό κέντρο ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Σύνδεσμο μπορεί να στείλει σχετικό e-mail στο contact@pasidik.gr ή να τηλεφωνήσει στη γραμματεία του Συνδέσμου στο 210-3306487)
2)    Να είναι οικονομικά ενήμερο μέλος και
3)   Να κάνει εγγραφή στο site    (η πλατφόρμα εγγραφής βρίσκεται αριστερά και η γραμματεία θα κάνει αποδοχή εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι 2 ανωτέρω προϋποθέσεις).