Ανακοίνωση - Ενημέρωση 27 01 2014 (οριστικοποίηση μηνός Αυγούστου 2013)

Ανακοίνωση – Ενημέρωση


Σας κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το οποίο η Διοίκηση του Οργανισμού ενημερώνει τους παρόχους υγείας για την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής των οφειλομένων του έτους 2013, προς ενημέρωση σας.


Δελτίο Τύπου (Μορφή pdf)


Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Βουγιούκας                                Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                                         Βιοχημικός