Ενημερωτική Επιστολή περί Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος  3867 περί Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  με αριθμό φύλλου 128 και ημερομηνία 3 Αυγούστου 2010.Στο άρθρο 24 του νόμου αυτού αναφέρεται ότι:
1) θα πληρωθούν κανονικά οι εξετάσεις που έχουν εκτελεστεί από τα διαγνωστικά εργαστηρια-κέντρα, που δεν είχαν δημοσιευθεί σε προεδρικά διατάγματα οι οποίες ήταν σε αμφισβήτηση από τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.
2) Από τις 3 Αυγούστου και μετά καμία τέτοια δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα πληρώνεται από τον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ. Θα αναγνωρίζονται μόνο οι εξετάσεις που έχουν δημοσιευθεί σε προεδρικά διατάγματα.
Ως εκτούτου σας καλούμε από τις 3 Αυγούστου 2010 να μην δέχεστε τα παραπεμπτικά ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για τις εξετάσεις που δεν αναφέρονται σε προεδρικά διατάγματα και αρκετές από αυτές, βρίσκονται στον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί τον οποίο συντάξαμε και είναι αναρτημένος και στον ιστότοπο του συνδέσμου μας. Προκειται για εξετάσεις που παλαιότερα αναγνώριζε ο ΟΠΑΔ και σύμφωνα με τα παραπάνω δεν πρόκειται να τις πληρωθούμε ακόμη και αν τις έχουμε εκτελέσει. Παρακαλούμε αν έχετε εντοπίσει και άλλες εξετάσεις που δεν δημοσιεύθηκαν σε προεδρικά διατάγματα και που δεν βρίσκονται στον παραπάνω κατάλογο να τις αναφέρετε στο σύνδεσμό μας ώστε να ενημερώσουμε για αυτές και τα υπόλοιπα μέλη μας.
Τις εξετάσεις αυτές μπορεί να τις δέχεται και να τις εκτελεί το κάθε κέντρο ιδιωτικά σύμφωνα με τον δικό του τιμοκατάλογο.
Κατόπιν τούτου γίνεται φανερό ότι η Πολιτεία δεν θα πρέπει να καθυστερήσει άλλο την έκδοση ενός νέου Προεδρικού Διατάγματος με επικαιροποίηση και ανακοστολόγηση των ιατρικών εξετάσεων και πράξεων, πράγμα το οποίο είναι πάγιο αίτημα του συνδέσμου μας
εδώ και πάρα πολλά χρόνια(σχεδόν εικοσαετία).


                     Με εκτίμηση
 
Ο πρόεδρος                 Ο γενικός γραμματέας
Γ.Βουγιούκας                Ι.Καραμηνάς