04/10/2022 - Παράταση ισχύος αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων

Προς
Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη


Αθήνα, 04/10/2022
Αρ. Πρωτ. : 76


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Παράταση ισχύος αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων


Με το άρθρο 4 της ΥΑ Δ1δ/ΓΠ.οικ. 4218 (ΦΕΚ Β` 306/31.01.2022) αποφάσεως σας τροποποιήσατε το άρθρο 11 της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/ Γ.Π.οικ. 154949/ 3.12.2010 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και λειτουργίας μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, δίνοντας την δυνατότητα εφάπαξ παράτασης της άδειας σκοπιμότητας λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, έως έξι μήνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος, πριν τη λήξη της ισχύος, καταθέσει σχετική αιτιολογημένη αίτηση στην επιτροπή ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και η επιτροπή εγκρίνει τη σχετική αίτηση.
Δυστυχώς όμως, τα γεγονότα που έχουν προκύψει και οι μεγάλες ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθούν να καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη παράδοσή των παραγγελθέντων ιατρικών μηχανημάτων από τους κατασκευαστές τους. Γνωρίζετε άλλωστε άριστα το πρόβλημα έλλειψης ημιαγωγών που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Λόγω των αλλεπάλληλων παγκοσμίων κρίσεων (covid, ενεργειακή κρίση, πόλεμοι κτλ.) έχει διασπαστεί η εφοδιαστική αλυσίδα και δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοση των ήδη παραγγελθέντων ιατρικών μηχανημάτων αφού υφίστανται καθυστερήσεις στις παραδόσεις κρίσιμης σημασίας υποεξαρτημάτων από τους προμηθευτές παγκοσμίως οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις σχετικές παραγγελίες για τα υπο-εξαρτήματα που είναι απαραίτητα σε ορισμένες συνθέσεις των γραμμών παραγωγής των σχετικών Μηχανημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε την δυνατότητα τροποποίησης της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως και να παρατείνετε (για άλλο ένα εξάμηνο κατ’ ελάχιστον) την ισχύ των ήδη εκδοθέντων αδειών σκοπιμότητας ιατρικών μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.


Μετά τιμής για το ΔΣ
       Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
     Ι. Καραμηνάς                               Ι.Μάκκας