03/10/2022 - Αποστολή των δικαιολογητικών για την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων στις CT-MRI

Αθήνα, 03/10/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία ορίζεται η διαδικασία κοινοποίησης των απαραίτητων εγγράφων για την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων στις αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες.
Τονίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κοινοποίησης των εγγράφων είναι η 14/10/2022.


Έναρξη κατάθεσης δικαιολογητικών ποιοτικών κριτηρίων CT & MRI