30/09/2022 - Αίτημα εξαίρεσης του ΠΑΣΙΔΙΚ για τις διακοπές ρεύματος που αναμένονται

Προς
Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Σκρέκα
ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ


Αθήνα, 30/09/2022
Αρ. Πρωτ. : 75

Αίτημα εξαίρεσης από τις διακοπές ρεύματος που αναμένονται


Αξιότιμες/ Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων είναι ο φορέας που εκπροσωπεί τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία σε όλη την Ελλάδα.
Στα διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία χρησιμοποιείται ένα ευρύτατο πλήθος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού απαραίτητο για τη διενέργεια των εξετάσεων των πολιτών της χώρας.
Είναι γνωστό ότι μέσα στην περίοδο του χειμώνα αναμένονται διακοπές ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης, όμως θα θέλαμε να ληφθεί μέριμνα για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας, διότι οι διακοπές ρεύματος είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν τα κάτωθι προβλήματα:
• Ακυρώσεις στα ραντεβού των εξεταζόμενων με αποτέλεσμα την ανάγκη εκ νέου προγραμματισμού (πχ. Διακοπή φαρμάκων και νηστείας) και τον επαναπροσδιορισμό τους σε κατά πολύ μεταγενέστερη χρονική στιγμή με αποτέλεσμα την αναβολή ή και ματαίωση χειρουργικών επεμβάσεων ή θεραπειών.
• Αλλοίωση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων εξαιτίας της απότομης διακοπής ρεύματος.
• Την καταστροφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και βιολογικών δειγμάτων ασθενών ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος εκτός ωρών λειτουργίας (πχ νυχτερινές ώρες).
• Τις ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές του κλάδου μας εξ’ αιτίας απώλειας εσόδων και της ταυτόχρονης αύξησης των εξόδων, εξ’ αιτίας βλαβών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Ως εκ τούτου, λόγω του σημαντικού υγειονομικού και κοινωνικού έργου που επιτελείται από τα διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία, - και το οποίο αδυνατούν να αναλάβουν οι δημόσιες δομές, παρακαλείστε θερμά να λάβετε μέριμνα ώστε να μην υπάρξουν διακοπές ρεύματος στις επιχειρήσεις με αυτήν την επαγγελματική δραστηριότητα διότι ο υγειονομικός, κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος θα είναι τεράστιος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.

Μετά τιμής για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Καραμηνάς                                           Ι. Μάκκας