01/06/2022 - Πρόσκληση για την διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων κατά του καρκίνου του μαστού

Αθήνα, 01/06/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε την Πρόσκληση προς ιατρούς και ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, για τη συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία που αφορά στις «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» του Προγράμματος Σπύρος Δοξιάδης.

 

Πρόσκληση ΕΟΠΥΥ