30/05/2022 - Πρόγραμμα ΔΟΞΙΑΔΗ (Πρόληψη κατά του καρκίνου του Μαστού)

Αθήνα, 30/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2459/Β’/19-05-2022 με το οποίο ορίζεται η διαδικασία υλοποίησης της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού».

 

ΦΕΚ 2459/Β’/19-05-2022