30/05/2022 - Παράταση της υποβολής των δαπανών μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα

Αθήνα, 30/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία παρατείνεται η υποβολή και αποστολή των δαπανών κάθε μήνα, μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε επόμενου μήνα, βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4931/2022.


Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ