20/05/2022 - Ηλεκτρονική υποβολή των διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων από 01/06/2022 στον ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 20/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία ορίζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής παραστατικών διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε εξετάσεις Πυρηνικής από την 1η Ιουνίου.


Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ