16/05/2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 16/05/2022-01/06/2022

Αθήνα, 16/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2369/Β’/14-05-2022 με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας για ασθενείς και συνοδούς από 16 Μαΐου έως 1 Ιουνίου (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια)


ΦΕΚ 2369/Β’/14-05-2022
(Σελ. 23285-23287 και 22302-22303)