16/05/2022 - Παράταση στην αποστολή των δαπανών 4ου στον ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 16/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με την οποία δίνεται παράταση στην υποβολή και αποστολή των δαπανών του Απριλίου στον ΕΟΠΥΥ έως την Παρασκευή 27/05/2022.


Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ