09/05/2022 - Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών νόσησης ή όχι από τον COVID-19

Αθήνα, 09/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 2172/Β’/04-05-2022 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.


ΦΕΚ 2172/Β’/04-05-2022