05/05/2022 - Υποβολή δαπανών Λιμενικού Σώματος μέσω του e-ΔΑΠΥ

Αθήνα, 05/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Κοινοποιούμε το ΦΕΚ 1987/Β’/20-04-2022 με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υποβολής δαπανών υγείας των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ (e-ΔΑΠΥ).


ΦΕΚ 1987/Β’/20-04-2022