04/05/2022 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 01/05/2022-16/05/2022

Αθήνα, 04/05/2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΚοινοποιούμε το ΦΕΚ 2137/Β’/30-04-2022 με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας για ασθενείς και συνοδούς από 1 Μαΐου έως 16 Μαΐου (δεν αλλάζει κάτι για τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια).


ΦΕΚ 2137/Β’/30-04-2022